• Konsumenter
  • Husbolag
  • Företag
  • Varför fiber

Den lokala betjänar bättre!

LPOnet Oy Ab är ett telekommunikationsbolag vars huvudverksamhetspunkt finns i Lovisa. LPOnet är Telefonandelslaget LPO:s dotterbolag och till koncernen hör även Andelslaget EmsaloNet. LPOnet erbjuder internet-, tv- och taltjänster till konsumenter och företag i östra Nyland. Företaget satsar på byggandet av fibernät och erbjuder fibernätets tjänster i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Företaget betjänar sina kunder i butikerna i Lovisa och Borgå. 

Företaget hör till den landsomfattande Finnet-gruppen.

Läs mera


Ta kontakt