En ny tv-kanal till Svenska-paketet 1.11.

En ny kanal Godare kommer till Svenska-paketet. Kanalen är avsedd för alla, som är intresserade av matlagning. Kanalen erbjuder en kombination av internationella matprogram och nya svenska matprogram. Få inspiration till att pröva på något nytt i hemmaköket.

Kanalen syns fr.o.m. 1.11.2020 på kanalplats 285. Om kanalen inte syns automatiskt i ditt Svenska-paket, gör en ny kanalsökning. Svenska-paketets pris ändras ej.

Mer info om kanalen på kanalens hemsida.

Många betalkanaler öppnas för alla under veckoslutet 23.-25.10.

Televisionsveckan firas igen 19.-25.10. och höjdpunkten är på veckoslutet, då HD-betalkanaler öppnas fritt för alla våra kabel-tv-kunder fr.o.m. fredagen 23.10. kl. 18. Under veckoslutet ser du toppidrott samt intressanta dokumentärer på många olika HD-kanaler. Du ser kanalerna även utan tv-kort. Om kanalerna inte syns automatiskt, gör en kanalsökning.

 

Följande kanaler öppnas

 

C More Sport 1 HD (410)

C More Sport 2 HD (411)

C MORE Max 2 HD (413) NY KANAL!

 

Discovery HD (101)

Animal Planet HD (131)

 

V sport jääkiekko HD (480)

V sport urheilu HD (464)

V sport golf HD (462)

 

Viasat History HD ( 493)

Viasat Explore HD (491)

Viasat Nature HD (495)

 

Felet har åtgärdats: LPOnets kundbetjäningsnummer fungerar igen normalt

Felet åtgärdades 7.10. kl. 17.00.

Störningsmeddelande 7.10. kl. 12.40:

Man kan inte ringa till LPOnets kundbetjäningsnummer (019) 5058400 för tillfället. Även andra 019-nummer, som hör till LPOnets personal, är ur funktion. Felet utreds. Vi ber våra kunder att vara i kontakt via elektroniska kanaler eller ringa till personalens mobiltelefonnummer. Om du vill meddela om störningar i din tjänst, kan du ringa till det avgiftsfria numret 0800 915019, eller skicka störningsanmälan via nätsidan.

Här ser du direkta kontaktuppgifter till LPOnets personal.

Mediainfo: Finnet-gruppen investerar en halv miljard euro i optiska fiberförbindelser

Telekomföretagen, som hör till Finnet-förbundet, har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet. 

 

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är näst intill oändlig och som inte påverkas av vädret, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande fasta förbindelser. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen, har de inhemska telekommunikationsbolagen som hör till Finnet-förbundet, meddelat att de är redo att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber. Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för alla, berättar Matilainen.

 

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber

 

En supersnabb nätförbindelse stöder byggandet av energieffektiva lösningar samt levererar tjänsterna på ett ekologiskt sätt till kunden. Fibern försäkrar en snabb och tillförlitlig förbindelse, samtidigt som den möjliggör jämlika nättjänster i ett glest befolkat Finland. Byggandet av fibernät främjar regional jämlikhet och stöder lokalt företagande samt boende på flera ställen. Ett heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer. Betydelsen av fungerande nätförbindelser är kritisk för områdets dragningskraft, och i framtiden kommer denna roll enbart att växa.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät. Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

 

Mer information:
Jarmo Matilainen, Finnet-förbundets verkställande direktör, tfn. 044 722 8210, jarmo.matilainen@finnet.fi
Gustaf Forsberg, LPOnets verkställande direktör, tfn. 044 505 8250, gustaf.forsberg@lponet.fi

Områdets dragningskraft är beroende av optisk fiber – i framtiden är fungerande nätförbindelser allt viktigare

De långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland samt den kontinuerligt växande telekommunikationen ställer höga krav på den digitala infrastrukturen. Fungerande nätförbindelser är kritiska med tanke på områdets dragningskraft – och i framtiden kommer de att spela en allt viktigare roll.

 

Med en supersnabb nätförbindelse får människorna tjänsterna till sitt förfogande på ett ekologiskt sätt och den snabba förbindelsen stöder byggandet av energieffektiva lösningar. Den pålitliga fiberförbindelsen möjliggör fungerande nättjänster i ett glest befolkat Finland och främjar därmed den regionala jämlikheten. Byggandet av fibernät stöder lokalt företagande och boende på flera ställen. Ett heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är nästan oändlig och som inte påverkas av vädret, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät. Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

 

En investering på en halv miljard euro i optiska fiberanslutningar

 

Finnet-förbundets medlemsföretag, som ligger bakom Finland behöver fiber -projektet, kommet att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande fasta förbindelser.

Digitala tjänster, distansjobb samt distansutbildning blir allt vanligare och ökar med en accelererande takt. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen, har de inhemska telekommunikationsbolagen inom Finnet-förbundet meddelat, att de är redo att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber. Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för alla, berättar Matilainen.

Kulturhuset Grand går in i optiska fibereran – LPOnet levererar optiska fiberanslutningar till såväl Kulturhuset Grand som DataPartner Oy

Mediainfo 5.10.2020

Kulturhuset Grand och LPOnet har avtalat om att uppdatera Grand-husets datakommunikationsförbindelser till optisk fiber. DataPartner, som är inhyrd i Grand har likaså skaffat sig en egen optisk fiberanslutning.

Lösningen gör det möjligt för Grands kulturförening att erbjuda sina kunder en helt ny typs tillställningar baserade på videostreaming. Genom lösningen förbättras datakommunikationsförbindelserna som Svenska Gården erbjuder även för de andra hyresgästerna betydligt.

”Vi valde LPOnet för det kunde erbjuda oss den bästa helhetslösningen och givetvis var den starka lokala förankringen en klar fördel i det här fallet”, konstaterar verkställande direktör Magnus Björklund på Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå som ansvarar för Grand-fastighet.

 

ICT-bolaget DataPartner skaffade sig med samma en egen optisk fiberanslutning

 

För alla hyresgäster räcker standardförbindelsen som ingår i hyran ändå inte till och DataPartner som hyr in sig i Grand skaffade sig i samma veva en helt egen optisk fiberanslutning. DataPartner erbjuder programvara och distansskolning för investeringsanalys och då är en snabb och stabil datakommunikationsförbindelse livsviktig.

”Vi har redan länge suktat efter en optisk fiberanslutning. Fint att LPOnet erbjöd sig att förverkliga den. Vi valde LPOnet som en lokal aktör av vilken vi har mycket goda erfarenheter. De har också levererat VoIP-telefonsystemet vi använder. Ibruktagandet, användningen och användarstödet har fungerat problemfritt”, beskriver DataPartners verkställande direktör Jens Westerbladh bakgrunden till valet.

”Vi på LPOnet vill göra Östra Nyland till den bästa nejden i digitiden att bo och idka företagsverksamhet i och övergången till den optiska fibereran av en institution som Grand och ett modernt ICT-bolag som DataPartner är ett betydande steg i den riktningen”, summerar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg saken.

 

Tilläggsinformation:
– Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi
– Verkställande direktör Magnus Björklund, telefon 0400 714 748, e-posti magnus.bjorklund@evidentum.fi
– Verkställande direktör Jens Westerbladh, telefon 0400 306 822, e-posti jens.westerbladh@datapartner.fi

 

Studeranden i Haaga-Helia Borgå.

Borgå-företag och studeranden i Haaga-Helia startade ett omfattande samarbete

– ”Det, att man ger studerandena så här mycket resurser till projektet, är utmärkt”

 

Studeranden i Haaga-Helia Borgå förverkligar tillsammans med lokala företag omfattande marknadsföringskampanjer om fibernät. Resultaten på studerandenas arbeten kommer vi att se under höstens lopp i Östnyland.

 

Studeranden i Haaga-Helias yrkeshögskola och tre lokala företag – LPOnet, Haven Porvoo och Storymaster – har påbörjat ett samarbete, där studerandena får planera och förverkliga marknadsföringskampanjer från början till slut om temat optisk fiber.

Studerandena får professionellt stöd till projektet av marknadsföringsbyrå Haven Porvoo och reklambyrå Storymaster.

Enligt Haaga-Helias lärare, Maria Vickholm, är detta ett enastående projekt.

– Det fina i detta projekt är, att studerandena får fungera som professionella bland andra professionella. Projektet framskrider med hjälp av flera aktörer, och studerandenas insats kommer att synas som en del av LPOnets verksamhet.

– Det, att man ger så här mycket resurser åt studerandena till projektet, är utmärkt. Studerandena är på riktigt i goda händer.

Enligt Vickholm är detta en win-win-situation för alla parter: Studerandena får via samarbetet övning för kommande arbetsuppgifter och projektet hjälper till att skapa nya nätverk. Företagen får fräscha och aktuella synpunkter och lösningar.

 

Ett gemensamt projekt för tre lokala

 

Samarbetsprojektet med Haaga-Helia är en gemensam idé för tre Borgå-företag.

– Vi ville utmana våra egna tankar och hämta utomstående ungdomars synsätt och idéer till vår marknadsföringskommunikation. Vi har uppmuntrat studerandena att våga vara modiga och föreslå även vilda idéer, berättar LPOnets direktör Mats Åminne.

LPOnet är ett andelslag, som ägs av östnyländska invånare och företag med verksamhet på orten. Ursprungligen grundades företaget som ett telefonbolag år 1931, men nu satsar man huvudsakligen på optiska fibernät.

– Fiber är det snabbaste och funktionssäkraste dataöverföringssättet till internet. Fiber är för tillfället hemmens populäraste förbindelse i världens datatekniskt utvecklade länder. Exempelvis i Kina är 78 %, i Japan 70 % och i Sverige 44 % av hemmens bredbandsanslutningar via fiber. I Finland ligger vi ännu efter – hos oss är procenten 26, berättar Åminne.

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa område att bo och driva företag i.

– Snabbt internet är allt viktigare både hemma och på arbetsplatsen, och enligt undersökningar befrämjar bra förbindelser livskraften på området, konstaterar Åminne.

Marknadsföringsbyrån Haven Porvoo har som uppgift att sparra studerandena, boka mediakampanjer, uppfölja projektet och rapportera.

Reklambyrån Storymaster sparrar och producerar videomaterial.

– Vi har redan sett ett par fräscha idéer, och till följande använder vi lite sandpapper och slipar dem färdigare, berättar Mats Tuominen på Storymaster.

 

Studeranden: ”Lokala gör gott för lokala!”

 

På grund av Coronasituationen har många läroanstalter haft brist på goda företagssamarbetsprojekt.

– I många företag jobbar man på distans och tar det försiktigt. Det är verkligen värdefullt, att vi i höst fick ett så här stort projekt, som förs framåt med full fart, säger Vickholm.

– Jag har sagt åt studerandena, att de ska ta ut hela glädjen!

Studerandena har delats upp i sex grupper med fem personer per grupp, projektet pågår i 2,5 månader.

– Vi fick presentera vår preliminära idé i förra veckans brief och fick respons för arbetet, berättar studeranden Amanda Puuronen.

– Mötena gav företagen ansikten och vi kan alltid vara i kontakt, om vi vill fråga något. Det har underlättat arbetet och varit trevligt.

Kampanjerna är färdiga att presenteras för allmänheten i oktober-november.

– I detta projekt gör lokala gott för lokala. Det vill vi poängtera, säger Puuronen.

 

Mediainfo 28.09.2020, tilläggsinformation:

LPOnet Mats Åminne, direktör försäljning & marknadsföring, mats.aminne@lponet.fi, +358445058211
Haaga-Helia Maria Vickholm: maria.vickholm@haaga-helia.fi
Haven Porvoo Kalle Alanen, kalle.alanen@havenporvoo.fi, +358400364462
Storymaster Mats Tuominen, info@storymaster.fi, +358400493397