Mediainfo 28.7.2021: LPOnets verkställande direktör avgår

LPOnet har börjat söka en ny verkställande direktör då den nuvarande verkställande direktören Gustaf Forsberg slutar vid årets slut. Forsberg har varit verkställande direktör sedan år 2007.

Orsaken till Forsbergs avgång är helt personlig. ”Jag har varit verkställande direktör för LPOnet en lång tid, nästan 15 år, och jag kände, att en person inte har mer att ge än det här. Dessutom vill jag i det här livs-skedet ännu pröva på något nytt”, beskriver Forsberg bakgrunden till sin avgång. Forsberg är på väg till nya uppgifter men kan inte ännu berätta mer om det.

”Under Forsbergs tid som verkställande direktör har många betydande förnyelser framgångsrikt verkställts, så som övergången från kopparförbindelser och telefoniverksamhet till en utpräglad utbyggare av optisk fiber och leverantör av nättjänster.

Likaså har LPOnets verksamhetskultur under Forsbergs ledning utvecklats från ett traditionellt telefonverk till ett klart affärsföretagsmässigt och modernt nät- och tjänsteföretag, vilket varit ett mål som styrelsen satt”, berättar LPOnets styrelseordförande Mats Lobbas.

”Styrelsen har varit nöjd med Forsbergs arbetsinsats och resultat och fortsätter utvecklandet av LPOnet baserat i huvudsak på det sätt som nuvarande strategin utpekar”, konstaterar Lobbas.

Processen för att söka en ny verkställande direktör har redan påbörjats och det görs med hjälp av såväl direktrekrytering som nätannonsering. ”LPOnet är ett andelslag i gott skick och i en intressant fas, så positionen intresserar säkert många”, säger Lobbas. ”Dessutom underlättas rekryteringen av det fortsatt goda samarbetet med den nuvarande verkställande direktören”, tillägger han.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV- och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation:

Styrelseordförande Mats Lobbas, mobiltelefon 050 60 216

Bonuskanal i augusti: den nya kanalen Love Nature

Love Nature tar tittarna närmare naturens under och skönhet och visar inspirerande historier och belyser kampen om överlevnad i en föränderlig värld. Tv-kanalen erbjuder tittarna exklusivt innehåll från hela världen. Se djur i deras naturliga omgivning och besök några av världens mest imponerande landskap genom Love Natures ofiltrerade premiuminnehåll. Kanalen finns på kanalplats 230.

Kanalen läggs till i L-kanalpaketet, i vilket den ersätter Outdoor Channel som upphör 30.7.

Bonuskanalen byts på måndag 2.8.

 

Optisk fiber är lika viktigt som el och vatten – Fibernät till Rantasalmi tack vare byanätsprojektet

År 2015 fattade Rantasalmi kommun ett beslut som företag, kommuninvånare och fritidsinvånare tackar för i årtionden.

 

I princip är beslutsfattande lätt. Kommunala beslutsfattare behöver bara svara på en fråga: vill kommunen hållas med i utvecklingen med omvärlden även i framtiden?

År 2015 svarade Rantasalmis kommunfullmäktige jakande på denna fråga. Kommunfullmäktige beslöt om påbörjandet av ett byanätverksprojekt, där ett nio kilometer långt fibernät byggdes i centrala Rantasalmi. Lösningen har haft en betydande inverkan på hela kommunens framtid.

– Funktionerande telekommunikationsförbindelser är nuförtiden lika viktiga element som el och vatten. Det är en förutsättning i dagens värld att telekommunikationsförbindelserna är i ordning, säger Rantasalmis utvecklingschef Johanna Keränen.

Fiberoptik var ännu inte tillgängligt före mitten av 2010-talet för invånare och företag i Rantasalmi – fiberkablarna i området var inte tillräckliga för att täcka telekommunikationsbehovet i hela kommunen. Likt många andra finska kommuner ligger Rantasalmi långt från tillväxtcentrumen och har dessutom en liten befolkning. På sådana områden byggs inte fibernätet på marknadsmässiga grunder utan kommunens eget agerande är avgörande.

Rantasalmis kommun beslöt att ansöka om projektstöd från NTM-centralen för byggandet av nätverket. Ansökandet om stöd är lönsamt för alla parter, eftersom det sänker kostnaderna för anslutandet i ett fibernätverk.

Även om det fiberoptiska nätverket byggs som ett offentligt projekt finns det behov av intresserade privatpersoner och företag.

– Cirka 170 bostadsbolag och småfastigheter, dvs. cirka 650 lägenheter, ville omedelbart ansluta sig till fibernätet. Det är ett bra antal för en kommun av denna storlek. Antalet abonnenter har ökat sedan dess eftersom fibern nu finns färdigt på småhusgatorna, säger Keränen.

Den totala kostnaden för Rantasalmis byanätverk uppgick till 600 000 euro, varav kommunen stod för 126 000 euro och operatören BLC Telecom från Savonlinna, som valdes via konkurrensutsättning, stod för 180 000 euro. De återstående kostnaderna täcktes av ett understöd på ca 300 000 euro som beviljats ​​av programmet för utveckling av landsbygden för Fastlandsfinland.

Den lokala operatören BLC Telecom byggde Rantasalmis nätverk på nyckelfärdig basis och tog också hand om försäljningen av abonnemang till kunder. Keränen gläder sig över hur mycket bättre vardag och nya möjligheter fibernätverket har skapat åt företagen och invånarna i kommunens centrum. Det har även varit väsentligt att på ett bättre sätt betjäna fritidsinvånare, som är viktiga för kommunens framtid.

– Eftersom vi är en sommarbostadsort blir mobilnätet betydligt mer belastat på sommaren och det har orsakat avbrott i förbindelserna, beskriver Keränen.

Rantasalmi drar fortsättningsvis nytta av det beslut som fattades för flera år sedan – fibernätet i kommuncentrum, som möjliggjorts av byanätsprojektet, kommer att utvidgas till nya bostadsområden genom uppföljningsprojekt i samarbete med BLC Telecom.

Mediainfo 14.6.2021: LPOnet levererar optiska fibertjänster till Brunberg

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning och datakommunikationstjänster. Den optiska fiberanslutningen och tjänsterna anskaffades för att tjäna företagets operativa verksamhet samt Brunbergs nya Fabriksbutik som öppnades i maj. ”Vi är glada över att få betjäna en 150-årig lokal ikon i dess långvariga framgång. Långsiktighet betecknar också 90-åriga LPOnets verksamhet i dess mission att göra Östra Nyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i”, säger LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Med den optiska fiberanslutningen förbättrades bolagets datakommunikationsförbindelser märkbart vilket förbättrar användbarheten och användarupplevelsen av företagets datasystem. I den nya fabriksbutiken erbjuds kunderna möjligheten att publicera fotografier av sina chokladinköp eller av chokladavdelningen för handgjorda produkter genom att använda Brunbergs supersnabba gäst-wifi. Som fin selfie-bakgrund fungerar Niko Laurilas bild av Gamla Borgå.

Förutom den supersnabba wifin som erbjuds kunderna betjänar den optiska fiberförbindelsen Brunbergs mångfacetterade IT-omgivning med allt från datorservrar och operativa system till säkerhets- och fastighetstekniska system samt automations- styrning. En mångfacetterad IT-omgivning kräver en funktionssäker förbindelse samt snabbt och tillförlitligt stöd.

”Som ett Borgåbaserat bolag uppskattar vi den lokala aktörens engagemang i att satsa i optiska fiberförbindelser i nejden samt i oss som kund. Det förstnämnda är en levnadsförutsättning för företagsverksamhet och det andra garanterar den bästa servicen speciellt åt oss”, konstaterar Brunbergs verkställande direktör Katarina Enholm.

 


 

150-åriga Brunberg som började som ett litet bageri i Borgå är idag en sötsaksfabrik som uppskattas stort av finländarna. Företagets produkter, som är utsökta och av hög kvalitet, har skapat smakminnen för flera generationer. Brunberg är ett finländskt familjeföretag med långa traditioner och med framtidsinriktad verksamhet.

LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT- tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Gustaf Forsberg, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg (at) lponet.fi

Verkställande direktör Katarina Enholm, mobiltelefon 050 63 544, e-post katarina.enholm (at) brunberg.fi

 

Artikelbild: Brunbergs nya fabriksbutik i Borgå.

 

 

Kallelse till LPOnet Osk Anl:s ordinarie andelsstämma

Tid: 29.6.2021 kl. 18.00. Plats: LPOnet, Vintergatan 6, Lovisa

 

Andelsstämman hålls 29.6.2021 enbart ifall deltagarantalet hålls inom de gränser som myndigheterna utfärdat. Enligt undantagslagstiftningen kan ett ombud på mötet representera t.o.m. tre medlemmar.

På stämman behandlas de stadgeenliga ärendena samt besluts om teckningspris och betalningsvillkor för nya andelar.

Styrelsen sammanträder direkt efter andelsstämman.

Anmäl dig till stämman senast 22.6.2021 per e-post kundbetjaning@lponet.fi eller telefon 019 505 8400. Vänligen leverera fullmakter i mån av möjlighet i förväg till adressen LPOnet Osk Anl, PB 69, 07901 Lovisa eller som skannat dokument per e-post. Om kopia har skickats i förväg, bör originalfullmakt företes på mötet.

 

Bokslutsdokumenten

Föredragningslista

Fullmakt

 

LPOnet Osk Anl
Styrelsen

LPOnets nya Mina tjänster -sida har öppnats – hantera dina egna tjänster behändigt via nätet

Många kunder vill helst sköta sina ärenden via nätet, då när det bäst passar. LPOnet svarar nu på detta behov genom att erbjuda sina kunder Mina tjänster -självtjänstsidan. Kunden kan på sidan kontrollera och ändra sina egna uppgifter, se på räkningar och skriva ut dem samt kolla vilka tjänster som är i bruk. Kunden kan även höja fiberpaketets hastighet och beställa effektiva WiFi Mesh -apparater, som förbättrar hemmets trådlösa hemnät. Via tjänsten tar man vid behov även behändigt kontakt till kundbetjäningen.

 

När privatkunderna loggar in till tjänsten första gången, används bankkoder. Företagskunderna får inloggningskoder från kundbetjäningen.

 

Logga in till Mina tjänster -sidan här.

Problem med nätet? Fem fakta om nätverksstörningar

Med en hackande och långsam nätverksanslutning strular tjänsterna och det enda man ser är cirkeln som visas då tjänsten försöker laddas upp. Men vad vet man egentligen om detta fenomen? I den här artikeln presenteras fakta om de nätverksstörningar finländare upplever*.

 

1. Nätverksstörningar är ett allmänt problem

 

Finländarna värdesätter en pålitlig nätverksanslutning. Men nästan en tredjedel av oss lider av en hackande eller långsam nätverksanslutning hemma.

 

2. Långsamheten påverkar kvaliteten på tjänsterna

 

En nätförbindelse som inte fungerar orsakar problem, särskilt för dem som tittar på streamingtjänster. De som använder mobilanslutningar drabbas dubbelt så ofta av allvarliga störningar i nätverksanslutningen än de som använder fiber. Nätverksstörningar inverkar på videosamtalens kvalitet och gör distansarbetet utmanande samt påverkar användningen av nätverkstjänster.

 

3. Det finns regionala skillnader i nätstörningar

 

De som bor på landsbygden rapporterar oftare om återkommande nätverksstörningar. På landsbygden upplever man kontinuerliga störningar i nätverksanslutningen dubbelt så ofta som finländare i genomsnitt.

 

 

4. Användare av fiber upplever minst störningar

 

Anslutningstypen är avgörande! De som använder mobilanslutningar drabbas dubbelt så ofta av allvarliga störningar i nätverksanslutningen än de som använder fiber. Endast en bråkdel av dem som använder fiber skulle idag avstå från sin fiberanslutning.

 

5. Optisk fiber ökar dragningskraften – ett tillförlitligt fungerande internet erbjuder frihet och möjligheter

 

Nätstörningar ställer till problem för företag, samfund och samhället. Ett tillförlitligt och snabbt internet ökar regionens attraktivitet och stöder förverkligandet av regional jämlikhet samt möjligheter till flerplatsboende och entreprenörskap.

På landsbygden uppskattar ungefär två tredjedelar av dem som använder fiber att fiberanslutningen ökar möjligheterna till distansarbete. Fiberanslutningen underlättar också kombinationen av arbete och boende på landsbygden, öppnar för affärsmöjligheter och hämtar nya invånare till området.

Man behöver inte försöka acceptera störningarna, det finns lösningar på problemen. Ibland kan felen hittas i de egna enheterna eller i det trådlösa hemnätverket, men det gäller att välja rätt anslutningstyp. Fiberanslutningen är supersnabb och har visat sig vara tillförlitlig.

 


*Finnet gruppens Finland behöver fiber-projekt utförde undersökningen om fiber och nätförbindelser i samarbete med Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050. På projektets webbsida publiceras innehåll från undersökningen om de teman som kommit upp.

LPOnets Sulo-e-postkunder har fått fuskmeddelanden – klicka inte på länkarna

Vi har via våra kunder fått höra, att de har fått fuskmeddelanden till sina e-postadresser. I meddelandet påstås, att någon har försökt logga in till Webmail-kontot från en okänd plats och du borde bekräfta e-postadressen via länken i meddelandet.

Nedan utdrag ur fuskmeddelandet, vars sändare påstås vara admin@sulo.fi. Om du har fått till din e-post ett dylikt meddelande, klicka inte på länkarna – detta är ett fuskförsök!

****
Hyvä sähköpostitilin käyttäjä,

Webmail-tilillesi yritettiin kirjautua tuntemattomasta sijainnista. Vahvista sähköpostiosoitteesi kirjautumalla sisään sähköpostitilillesi alla olevan linkin avulla, jotta voit suojata sähköpostitilisi kirjautumistiedot. Seuraa alla olevaa linkkiä suojataksesi sähköpostitilisi.

Napsauta tätä suojataksesi sähköpostitilisi (här finns en fusklänk)

Jos et halua enää saada tätä sähköpostia

TILAA TÄSTÄ (här finns samma fusklänk)

Ystävällisin terveisin
Webmail-tiimi

***

 

De avgiftsfria HD-kanalerna i kabel-tv-nätet flyttas till början av kanallistan 31.8.

Kanalnumreringen i kabel-tv-nätet kommer att ändras 31.8.2021 så, att de avgiftsfria tv-kanalernas HD-versioner finns i början av kanallistan, alltså på kanalplatserna 1 och framåt. De traditionella kanalerna av standard skarphet (SD-kanalerna) flyttas i sin tur till kanalplatserna 21 och framåt. Kanalerna byter plats sinsemellan – inga kanaler faller bort ur urvalet.

Ändringen görs, för att den betydligt bättre skarpbilden är i dag det man vill titta på, och efter ändringen hittar man kanalerna ännu enklare.

I samband med ändringen utökas kanalutbudet med fem nya HD-kanaler: Fox HD, National Geographic HD, Hero HD, Alfa TV HD samt TLC HD (Fox HD och National Geographic HD syns för tillfället gratis med TV-kortet, men efter ändringen även utan TV-kort).

Ändringen görs landsomfattande i alla kabel-tv-nät tisdagen den 31.8.2021 fr.om. kl. 10. Nyare apparater uppdaterar kanalerna vanligtvis automatiskt. Om televisionen inte automatiskt ändrar kanalordningen, bör man söka kanalerna på nytt eller vid behov återhämta fabriksinställningarna.

Ändringen gäller inte antennätet och ej heller andra sändningstekniker – endast kabel-tv-nätet.

 

Kanalplatserna och kanalerna fr.o.m. 31.8.2021:

 

 

Mer info på Ficoms sidor:
https://www.ficom.fi/ajankohtaista/uutiset/teravapiirtokanavat-karkipaikoille-kaapelitelevisioverkoissa/

VM-hockey i Latvien 21.5.-6.6. – Alla 64 matcher på C More Sport- och Total -kanalerna

C More förevisar alla VM-turneringens matcher i direktsändning utan reklamavbrott! Som kommentator på C More Sport- och Total -kanalerna är Antero Mertaranta. Dessutom långa tävlingsstudion.

Leijonens matcher och de avgörande matcherna visas även på MTV3-kanalen.

Leijonen försvarar världsmästerskapet från våren 2019, eftersom turneringen inte spelades 2020 p.g.a. Corona-pandemin.

I tävlingarna deltar 16 länder, som är delade i två grupper. De fyra bästa i grupperna går vidare till följande matcher.

Beställ C More Sport- eller Total från via vår kundbetjäning.