Studeranden i Haaga-Helia Borgå.

Borgå-företag och studeranden i Haaga-Helia startade ett omfattande samarbete

– ”Det, att man ger studerandena så här mycket resurser till projektet, är utmärkt”

 

Studeranden i Haaga-Helia Borgå förverkligar tillsammans med lokala företag omfattande marknadsföringskampanjer om fibernät. Resultaten på studerandenas arbeten kommer vi att se under höstens lopp i Östnyland.

 

Studeranden i Haaga-Helias yrkeshögskola och tre lokala företag – LPOnet, Haven Porvoo och Storymaster – har påbörjat ett samarbete, där studerandena får planera och förverkliga marknadsföringskampanjer från början till slut om temat optisk fiber.

Studerandena får professionellt stöd till projektet av marknadsföringsbyrå Haven Porvoo och reklambyrå Storymaster.

Enligt Haaga-Helias lärare, Maria Vickholm, är detta ett enastående projekt.

– Det fina i detta projekt är, att studerandena får fungera som professionella bland andra professionella. Projektet framskrider med hjälp av flera aktörer, och studerandenas insats kommer att synas som en del av LPOnets verksamhet.

– Det, att man ger så här mycket resurser åt studerandena till projektet, är utmärkt. Studerandena är på riktigt i goda händer.

Enligt Vickholm är detta en win-win-situation för alla parter: Studerandena får via samarbetet övning för kommande arbetsuppgifter och projektet hjälper till att skapa nya nätverk. Företagen får fräscha och aktuella synpunkter och lösningar.

 

Ett gemensamt projekt för tre lokala

 

Samarbetsprojektet med Haaga-Helia är en gemensam idé för tre Borgå-företag.

– Vi ville utmana våra egna tankar och hämta utomstående ungdomars synsätt och idéer till vår marknadsföringskommunikation. Vi har uppmuntrat studerandena att våga vara modiga och föreslå även vilda idéer, berättar LPOnets direktör Mats Åminne.

LPOnet är ett andelslag, som ägs av östnyländska invånare och företag med verksamhet på orten. Ursprungligen grundades företaget som ett telefonbolag år 1931, men nu satsar man huvudsakligen på optiska fibernät.

– Fiber är det snabbaste och funktionssäkraste dataöverföringssättet till internet. Fiber är för tillfället hemmens populäraste förbindelse i världens datatekniskt utvecklade länder. Exempelvis i Kina är 78 %, i Japan 70 % och i Sverige 44 % av hemmens bredbandsanslutningar via fiber. I Finland ligger vi ännu efter – hos oss är procenten 26, berättar Åminne.

LPOnets mission är att göra Östnyland till digitidens bästa område att bo och driva företag i.

– Snabbt internet är allt viktigare både hemma och på arbetsplatsen, och enligt undersökningar befrämjar bra förbindelser livskraften på området, konstaterar Åminne.

Marknadsföringsbyrån Haven Porvoo har som uppgift att sparra studerandena, boka mediakampanjer, uppfölja projektet och rapportera.

Reklambyrån Storymaster sparrar och producerar videomaterial.

– Vi har redan sett ett par fräscha idéer, och till följande använder vi lite sandpapper och slipar dem färdigare, berättar Mats Tuominen på Storymaster.

 

Studeranden: ”Lokala gör gott för lokala!”

 

På grund av Coronasituationen har många läroanstalter haft brist på goda företagssamarbetsprojekt.

– I många företag jobbar man på distans och tar det försiktigt. Det är verkligen värdefullt, att vi i höst fick ett så här stort projekt, som förs framåt med full fart, säger Vickholm.

– Jag har sagt åt studerandena, att de ska ta ut hela glädjen!

Studerandena har delats upp i sex grupper med fem personer per grupp, projektet pågår i 2,5 månader.

– Vi fick presentera vår preliminära idé i förra veckans brief och fick respons för arbetet, berättar studeranden Amanda Puuronen.

– Mötena gav företagen ansikten och vi kan alltid vara i kontakt, om vi vill fråga något. Det har underlättat arbetet och varit trevligt.

Kampanjerna är färdiga att presenteras för allmänheten i oktober-november.

– I detta projekt gör lokala gott för lokala. Det vill vi poängtera, säger Puuronen.

 

Mediainfo 28.09.2020, tilläggsinformation:

LPOnet Mats Åminne, direktör försäljning & marknadsföring, mats.aminne@lponet.fi, +358445058211
Haaga-Helia Maria Vickholm: maria.vickholm@haaga-helia.fi
Haven Porvoo Kalle Alanen, kalle.alanen@havenporvoo.fi, +358400364462
Storymaster Mats Tuominen, info@storymaster.fi, +358400493397

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

MEDIAINFO 30.9.2019

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

LPOnet och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler till LPOnets kunder. IT-Apu producerar nämnda tjänster som LPOnets underleverantör genom ett nytt koncept. Till att börja med inbegriper tjänsterna ibruktaganden av datorer och smartterminaler, installationer av enheter och program samt diverse servicearbeten. ”Vi är glada för att vi nu kan erbjuda våra kunder mer omfattande stödtjänster gällande datorer och olika smartterminaler samt digitala enheter”, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne. Enheten kan hämtas till LPOnets servicepunkt i Lovisa eller Borgå, eller alternativt kan man beställa en specialist på hembesök i Lovisa- och Borgå-nejden.

IT-Apu är ett nytt typs företag inom plattformsekonomin, som erbjuder mångsidiga ITtjänster i Östra Nyland. Företaget vann Uplift 2018 tävlingen i Borgå.


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ITtjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i
byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon
044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi

LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber – medlemsantalet ökade rekordartat

MEDIAINFO 16.3.2020

 

LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber – medlemsantalet ökade rekordartat

 

LPOnet nådde på senhösten 2019 en betydande milstolpe i och med avvecklandet av de sista ADSL-anslutningarna i trådtelefonnätet samt de traditionella kabelnätsanslutningarna. I övrigt var fokus år 2019 på försäljning av optofiberanslutningar och -tjänster. Med ökningen av optofiberkunder ökade också antalet medlemmar i andelslaget.

 

Antalet optofiberanslutningar ökade med 12 %

 

LPOnet fortsatte expandera sitt optofibernät i Borgå, Lovisa, Lappträsk och Mörskom. Efterfrågan på optofiberanslutningar var starkt särskilt i Borgå, som håller på att bli LPOnets största marknad.

 

Vid årets slut hade LPOnet redan närapå 5500 optofiberanslutningar.

 

LPOnet medlemsantal ökade med 5 %

 

Med ökat kundantal ökade också LPOnets medlemsantal. Nästa alla som skaffar sig en optofiberanslutning tecknar också en andel och ansluter sig som medlem i LPOnet, ifall de inte redan är det från tidigare. ”Utvecklingen är glädjande, eftersom ökningen av antalet kundägare, dvs. medlemmar, är bland det viktigaste för oss som ett kundägt andelslag”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

 

Medlemsantalet närmar sig redan 4400.

 

Bokslutet 2019

 

LPOnets omsättning minskade en aning, 1,9 %, och landade på 4,443 miljoner euro. Orsaken bakom är den strategienliga nerkörningen av de gamla näten, varvid tjänsterna i de gamla trådtelefon- och kabelnäten avslutades. Hela LPOnets nätinfra är nu optisk fiber.

 

Rörelseresultatet gick däremot upp 32 % och var 437 tusen euro. Den goda utvecklingen är dels ett resultat av utvecklandet av verksamheten, men en del av inbesparingarna härrör sig till personalväxlingen under året. Resultatet för räkenskapsperioden var 58 tusen euro.

 

LPOnet investerade under året nästan 1,1 miljoner euro, och merparten av det i optofibernätet.

 

 


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

 

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi

LPOnet har helt övergått till optisk fiber – de sista ADSL-bredbandsanslutningarna upphörde

MEDIAINFO 9.12.2019

LPOnet har helt övergått till optisk fiber

Den koppartrådsbaserade telefonnätsverksamhet som började år 1931 är för LPOnets del helt över då de sista ADSL-anslutningarna i kopparnätet har stängts hösten 2019 och alla LPOnets anslutningar har blivit överflyttade till det optiska fibernätet.

Ett målmedvetet sikte på att förnyas

LPOnet beslöt år 2007 att förnya hela sitt trådtelefonnät med optisk fiber. Beslutet innebar en märkbar investering i nejdens konkurrenskraft och bolaget har målmedvetet främjat byggande av optisk fiber och erbjudande av tjänster. Målet har varit att bolagets hela nätinfra är optisk fiber fram till år 2020. ”Så vitt jag vet är vi det första traditionella telefonbolag i världen, som har gjort denna transformation och helt övergett det gamla kopparnätet”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Hemmens och företagens bredbandsanvändning förutsätter optiska fiberanslutningar

Optisk fiber är den överlägset bästa teknologin för hemmens och företagens dataförbindelser tack vare sin funktionssäkerhet, snabbhet och i praktiken gränslösa kapacitet. ”Redan i dag vill kunder ha 1 gigas anslutningar och om några år skaffar sig hushåll redan 10 gigas anslutningar”, konstaterar Gustaf Forsberg. ”Teknologier som erbjuder bara hundratals mega räcker inte till idag och även en gigas teknologier är om några år alldeles för långsamma”, fortsätter han. Optiska fiberanslutningar i hem och företag är också den enda teknologi som förmår överföra hela den datamängd som konsumenter och företag brukar idag och då datamängderna fortsätter att växa stärks optiska fiberns ställning som hemmens och företagens anslutning ytterligare.

Tillgängligheten på optisk fiber är en konkurrensfaktor mellan städer och kommuner

LPOnet har i och med utbyggnaden av det optiska fibernätet investerat märkbart i konkurrenskraften förutom på sitt traditionella verksamhetsområde i Lovisa även vitt i Östra Nyland. Optiska fiberns överlägsenhet som hemmens och företagens bredbandsanslutning
ses i världen redan som en betydlig konkurrensfaktor. Där som länder konkurrerar sinsemellan om täten i den teknologiska utvecklingen, konkurrerar även städer och kommuner i Finland sinsemellan om invånare och företag. En god tillgänglighet av optisk fiber är här av betydelse och LPOnets verksamhetsområde hör i det här hänseendet till de bästa i Finland. ”Vi vill för vår del göra Östra Nyland till den bästa nejden i digiåldern att bo och driva företag i”, summerar Gustaf Forsberg.


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ITtjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i
byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt ikundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon
044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi

Efterfrågan på optisk fiber i Östra Nyland ökar – Redan 5000 hushåll och företag har skaffat sig LPOnets optiska fiberanslutning

MEDIAINFO 8.4.2019

LPOnets affärsverksamhet inom optisk fiber fortsatte växa år 2018 och antalet optiska fiberanslutningar var vid slutet av året nästan 5000. ”Den 5000:e optiska fiberanslutningen installerades nu på aprildagen 1.4.2019”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg. ”Mängden beskrivs bra av, att vi har nu lika många optiska fiberanslutningar som vi någonsin har haft trådtelefonanslutningar”,
fortsätter Gustaf Forsberg.

Borgå tillväxtmarknad för optisk fiber, Lovisa fortfarande störst

Tillväxten var märkbar särskilt i Borgå, där LPOnet har byggt optiskt fibernät på basen av kundefterfrågan i flera stadsdelar. ”Vi går fram med en så kallad förhandsförsäljningsmodell, där vi säljer en stadsdel eller några kvarter i taget och då tillräckligt många har beställt enoptisk fiberanslutning så bygger vi nätet”, berättar LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

Flest optiska fiberanslutningar har LPOnet fortfarande i Lovisa, men Borgå är på god väg att växa till andelslaget största marknad. Utöver de ovan nämnda erbjuder LPOnet optiska fiberanslutningar också i Lappträsk och Mörskom. I Sibbo erbjuderLPOnet bredbands- och kabel-TV-tjänster till ett lokalt andelslags optiskafiberanslutningar.

Intäkterna från optisk fiber ökade, avveckling av gamla nät tärde på omsättningen

Affärsverksamheten inom optisk fiber ökade fortsättningsvis tack vare en god efterfrågan. Hela bolagets omsättning ansträngdes ändå av den strategienliga avvecklingen av de gamla näten.

LPOnet påbörjade år 2008 ett målmedvetet program för att helt gå över från de gamla trådtelefon-, ADSL- och kabelnäten till optisk fiber före utgången av år 2019. Trådtelefonnätet stängdes år 2017 och helt enligt strategin stängs de sista gamla ADSL- och kabelanslutningarna under det här året.

Bolagets omsättning år 2018 gick på grund av det ovan nämnda ned 1,9 % och var 4,5 miljoner euro. ”Nedgången av omsättningen håller på att vända, då arbetet med att köra ner de gamla näten förs till sin ända i år”, säger Gustaf Forsberg. ”Efter det är vi en renodlad optisk fiberaktör och förväntar oss att affärsverksamheten fortsätter växa som den gjort de senaste 10 åren”, fortsätter han.

Bolagets affärsvinst var 332 tusen euro, vilket är en tillväxt på 47 %. Till den goda utvecklingen av affärsvinsten bidrog bland annat minskade personalkostnader samt det, att butiken i Lovisa flyttade tillbaka till bolagets fastighet på Vintergatan.

LPOnet investerar i regionens konkurrenskraft

Tack vare utvidgningen av det optiska fibernätet på basen av efterfrågan i Borgå ökade investeringarna år 2018. De totala investeringarna var 1,2 miljoner euro, varav investeringarna i det optiska fibernätet och dess teknik var 850 tusen euro. Totalt har LPOnet under de senaste elva åren investerat cirka 15 miljoner euro i det optiska fibernätet och dess teknik. ”En markant investering i utvecklandet av Östra
Nylands konkurrenskraft är naturligt för LPOnet, eftersom vår primära uppgift som ett bolag ägt av invånarna och företagen i nejden är, att bygga den bästa teleinfran på området och på det sättet säkerställa, att det är den bästa regionen att bo och idka
affärsverksamhet i i digiåldern”, kommenterar Gustaf Forsberg de stora investeringarna.

Rekordtillväxt i medlemsantalet tack vare nya medlemmar i Borgå

LPOnet är ett växande kundägt andelslag. Antalet medlemmar ökade med 3,5 % och var vid slutet av året 4172. Speciellt många borgåbor har anslutit sig som medlem och tecknat en andel i samband med anskaffning av optisk fiberanslutning, men samma sker på företagets hela verksamhetsområde. Medlemskap lönar sig, eftersom det medför inbesparingar i bruket av optiska fibertjänster. På grund av bolagets ursprung är en stor del av lovisaborna medlemmar sedan tidigare, då andelen inskaffats i tiden tillsammans med trådtelefonanslutningen.


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ITtjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i
byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt, i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon
044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi