Skickandet av Sulo e-post fungerar igen normalt – vid problem kolla inställningarna

I skickandet av Sulo e-post har det förekommit problem, som har berott på Googles striktare datasäkerhetskrav. Man kan skicka Sulo e-post även i fortsättningen till vilken som helst e-postadress, bara synkroneringsinställningarna är rätt. Skickandet av s-post kan även misslyckas, om mottagarens e-poslåda är full (motsvarande kan mottagandet misslyckas, om den egna lådan är full).

Om du har problem med att skicka Sulo e-post, kontrollera synkroneringsinställningarna enligt följande (i exemplet Windows Mail -program)

  1. Välj i datorns nedre vänstra hörn ”Inställningar” (asetukset)
  2. Välj ”Konton – Egna konton, e-post, synkronering…” (Tilit – Omat tilit, sähköposti, synkronointi…)
  3. Välj ”Synkronera inställningar” (synkronoi asetukset)
  4. Kontrollera att inställningarna är enligt nedan 

Inkommande post

Server: mail.sulo.fi
Protokoll: IMAP, port 993 (sparar posten på servern, posten sparas i flera apparater) eller
Protokoll: POP, port 995(avlägsnar posten från servern)
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja

Utgående post:

Server: smtp.sulo.fi
Protokoll: SMTP, port 465
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja, använd samma koder som i inkommande post

 

När inställningarna har fixats enligt ovan, kan man skicka Sulo e-post till vilken e-postadress som helst.
Vi beklagar djupt den eventuella olägenheten, som inställningsändringrna kan ha orsakat.