Efterfrågan på optisk fiber i Östra Nyland ökar – Redan 5000 hushåll och företag har skaffat sig LPOnets optiska fiberanslutning

MEDIAINFO 8.4.2019

LPOnets affärsverksamhet inom optisk fiber fortsatte växa år 2018 och antalet optiska fiberanslutningar var vid slutet av året nästan 5000. ”Den 5000:e optiska fiberanslutningen installerades nu på aprildagen 1.4.2019”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg. ”Mängden beskrivs bra av, att vi har nu lika många optiska fiberanslutningar som vi någonsin har haft trådtelefonanslutningar”,
fortsätter Gustaf Forsberg.

Borgå tillväxtmarknad för optisk fiber, Lovisa fortfarande störst

Tillväxten var märkbar särskilt i Borgå, där LPOnet har byggt optiskt fibernät på basen av kundefterfrågan i flera stadsdelar. ”Vi går fram med en så kallad förhandsförsäljningsmodell, där vi säljer en stadsdel eller några kvarter i taget och då tillräckligt många har beställt enoptisk fiberanslutning så bygger vi nätet”, berättar LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

Flest optiska fiberanslutningar har LPOnet fortfarande i Lovisa, men Borgå är på god väg att växa till andelslaget största marknad. Utöver de ovan nämnda erbjuder LPOnet optiska fiberanslutningar också i Lappträsk och Mörskom. I Sibbo erbjuderLPOnet bredbands- och kabel-TV-tjänster till ett lokalt andelslags optiskafiberanslutningar.

Intäkterna från optisk fiber ökade, avveckling av gamla nät tärde på omsättningen

Affärsverksamheten inom optisk fiber ökade fortsättningsvis tack vare en god efterfrågan. Hela bolagets omsättning ansträngdes ändå av den strategienliga avvecklingen av de gamla näten.

LPOnet påbörjade år 2008 ett målmedvetet program för att helt gå över från de gamla trådtelefon-, ADSL- och kabelnäten till optisk fiber före utgången av år 2019. Trådtelefonnätet stängdes år 2017 och helt enligt strategin stängs de sista gamla ADSL- och kabelanslutningarna under det här året.

Bolagets omsättning år 2018 gick på grund av det ovan nämnda ned 1,9 % och var 4,5 miljoner euro. ”Nedgången av omsättningen håller på att vända, då arbetet med att köra ner de gamla näten förs till sin ända i år”, säger Gustaf Forsberg. ”Efter det är vi en renodlad optisk fiberaktör och förväntar oss att affärsverksamheten fortsätter växa som den gjort de senaste 10 åren”, fortsätter han.

Bolagets affärsvinst var 332 tusen euro, vilket är en tillväxt på 47 %. Till den goda utvecklingen av affärsvinsten bidrog bland annat minskade personalkostnader samt det, att butiken i Lovisa flyttade tillbaka till bolagets fastighet på Vintergatan.

LPOnet investerar i regionens konkurrenskraft

Tack vare utvidgningen av det optiska fibernätet på basen av efterfrågan i Borgå ökade investeringarna år 2018. De totala investeringarna var 1,2 miljoner euro, varav investeringarna i det optiska fibernätet och dess teknik var 850 tusen euro. Totalt har LPOnet under de senaste elva åren investerat cirka 15 miljoner euro i det optiska fibernätet och dess teknik. ”En markant investering i utvecklandet av Östra
Nylands konkurrenskraft är naturligt för LPOnet, eftersom vår primära uppgift som ett bolag ägt av invånarna och företagen i nejden är, att bygga den bästa teleinfran på området och på det sättet säkerställa, att det är den bästa regionen att bo och idka
affärsverksamhet i i digiåldern”, kommenterar Gustaf Forsberg de stora investeringarna.

Rekordtillväxt i medlemsantalet tack vare nya medlemmar i Borgå

LPOnet är ett växande kundägt andelslag. Antalet medlemmar ökade med 3,5 % och var vid slutet av året 4172. Speciellt många borgåbor har anslutit sig som medlem och tecknat en andel i samband med anskaffning av optisk fiberanslutning, men samma sker på företagets hela verksamhetsområde. Medlemskap lönar sig, eftersom det medför inbesparingar i bruket av optiska fibertjänster. På grund av bolagets ursprung är en stor del av lovisaborna medlemmar sedan tidigare, då andelen inskaffats i tiden tillsammans med trådtelefonanslutningen.


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och ITtjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i
byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt, i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, telefon (019) 505 8250, mobiltelefon
044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi