Felet i primärnätet åtgärdat 3.12. kl. 19.35 – bredbanden fungerar normalt

Felet i det landsomfattande primärnätet har åtgärdats 3.12. kl. 19.35. Bredbandsförbindelserna fungerar igen normalt.