Fiberprojekten

I fiberprojekten avgör invånarnas intresse nätbygget till området

 

Vi säljer fiberanslutningar till utvalda områden enligt en sk. förhandssäljprincip: när tillräckligt många av områdets fastigheter beställer en fiberanslutning under den utsatta säljtiden, bygger vi fibernätet. Vanligtvis är säljtiden på ett område 2-6 månader och under denna tid bör ca 50 % av områdets fastigheter ansluta sig till nätet, för att byggandet kan förverkligas.

 

För tillfället finns alla fiberprojektområden i Borgå.

 

 

Är du intresserad av fiber till fiberprojektområdet?

 

Ring 019 5058300 eller skicka e-post till kuitumeille@lponet.fi så berättar vi mera.

Fiberprojektområden i Borgå:

Albert Edelfelts område

 

Säljtid fram till 27.3.2020

Område:

 

Området innehåller helt eller delvis följande gator: Albertsbåge, Drivhusvägen, Drivhusstigen, Annas väg, Ebbas väg, Slipstensvägen, Lasses gränd, Måns gränd, Kristinas gränd, Edelfeltsstigen.

 

Om tillräckligt många fastigheter beställer en fiberanslutning senast 27.3.2020, börjar vi bygga fibernätet. Nätet uppskattas vara färdigt före utgången av år 2020.

 

Erbjudande

 

Då du beställer fiberanslutningen senast den 27.3.2020 får du installationsavgiften till priset 1.490 €, inklusive nyckelfärdig installation (fiberkabeln dras ända in till husets husfördelning och fiberterminalen installeras på plats). Installationsavgift normalt 1.990 € (till normalpriset hör kabeldragning till tomtgränsen + installation av fiberterminalen).

Haikobrinken

 

Säljtid fram till 27.3.2020

Område:

 

Området innehåller helt eller delvis följande gator: Uutelavägen, Gullrisvägen, Gullvivevägen, Ranunkelvägen, Skogsstjärnestigen, Skogsstjärnevägen, Skogsstjärnegränd, Vårblomsvägen, Sippvägen, Råportsvägen, Kunskapens väg, Gulsippsvägen, Blåsippsvägen.

 

Om tillräckligt många fastigheter beställer en fiberanslutning senast 27.3.2020, börjar vi bygga fibernätet. Nätet uppskattas vara färdigt före utgången av år 2020.

 

Erbjudande

 

Då du beställer fiberanslutningen senast den 27.3.2020 får du installationsavgiften till priset 1.490 €, inklusive nyckelfärdig installation (fiberkabeln dras ända in till husets husfördelning och fiberterminalen installeras på plats). Installationsavgift normalt 1.990 € (till normalpriset hör kabeldragning till tomtgränsen + installation av fiberterminalen).

Hammars 1

 

Säljtiden fortsätter t.o.m. 30.4.2020 på följande områden

 

Området innehåller helt eller delvis följande gator: Högkullavägen, Sundsvägen, Agnesgränden, Bagarns backe, Skogsstigen, Örnshamnsvägen och Hammarsvägen.

 

Om tillräckligt många fastigheter beställer en fiberanslutning senast 30.4.2020, börjar vi bygga fibernätet. Nätets byggtidtabell blir klart, då beslutet om fibernätets eventuella byggande fastställs.

 

Erbjudande

 

Då du beställer fiberanslutningen senast den 30.4.2020 får du installationsavgiften till priset 1.398 €, inklusive Nyckelfärdig installation. Installationsavgift normalt 2.548 € + eventuell grävning på tomten 350 €.

Kvarnbacken

 

Fibernätet byggs till följande områden 2020

 

Området innehåller helt eller delvis följande gator: Gamla Kungsvägen, Drottningvägen, Andersasvägen, Manegegatan, Kasbergsgatan, Vakttornsgatan och Karlsborgsgatan.

 

Tillräckligt många fastigheter beställde en fiberanslutning och fibernätet byggs i samband med Borgå Vattens rörsanering. Fiberanslutningarna installeras senast 31.12.2020, förutsatt att Borgå Vatten har slutfört sitt arbete på området. Vi har informerat beställarna personligen.

Hammars 2

 

Fibernätet byggs till följande områden 2020

 

Området innehåller helt eller delvis följande gator: Aspdungevägen, Parkvägen, Häggdungevägen, Lövdungestigen, Stockflötarvägen, Hyvlarvägen, Davidsvägen och Talkovägen.

 

Tillräckligt många fastigheter beställde en fiberanslutning och vi bygger fibernätet. Nätet uppskattas vara färdigt före utgången av september 2020. Vi har informerat beställarna personligen.