Meddelande om serviceavbrott: Fibernätet förbättras i Borgå Emsalö onsdagen den 28.4. kl. 7-14

Fibernätet saneras genom att luftkablar grävs ner i marken. Förbättringsarbetet orsakar avbrott i fiberbredbanden och kabel-tv:n 28.4. kl. 7-14 nästan i hela Emsalö (gäller ej norra delen av Emsalö). Vi beklagar olägenheten som avbrottet orsakar, men efter arbetet är nätet ännu stabilare.