Störningsmeddelande 07.06.2021: Förbindelserna i Borgå på Rådmansgatan fungerar igen normalt

Störningsmeddelande 07.6.2021 kl. 11.40:

Apparatfelet är åtgärdat och förbindelserna fungerar igen normalt.

Störningsmeddelande 07.6.2021 kl. 9.00:

Bredbands- och kabel-tv-förbindelserna är nere på adressen Rådmansgatan 8 p.g.a. apparatfel. Repareringen pågår.

Vi beklagar olägenheten.