Det trådlösa nätet fungerar inte överallt i mitt hem. Vad kan jag göra?

Det trådlösa nätets funktion beror på många olika faktorer. Det är bra att veta, att det  trådlösa nätet vanligtvis inte är lika snabbt, som det fasta nätet. WiFi-nätets hörbarhet lider av hinder, som är i vägen för signalen. Dylika hinder kan vara väggar, golvkonstruktioner eller exempelvis skåp och speglar. Signalen har speciellt svårt att tränga igenom  metall och betong samt tjocka sten- och tegelväggar. Dessutom kan WiFi-nätet ta störningar av olika elektroniska apparater, t.ex. digiboxar, hemteatrar, gråtalarm och trådlösa kameror. I höghus eller tätt bebodda bostadsområden kan även grannarnas trådlösa nät belasta och störa WiFi-nätet.

 

Placera basstationen rätt

Det lönar sig att placera WiFi-basstationen på en central och öppen plats, för att signalen ska sprida sig så vitt som möjligt i lägenheten.

 

Till en stor bostad flera basstationers Mesh-nät

I större bostäder och speciellt flervåningslägenheter når signalen inte överallt. I dessa fall lönar det sig att använda flera basstationer, varmed lägenhetens täckning blir bättre. Extra basstationer finns till salu i våra butiker.

 

Uppdatera apparater och drivrutiner – använd kabel om möjligt

Nyare apparater fungerar effektivare även i WiFi-nätet. Förbindelsen hastighet kan förbättras bl.a. genom att uppdatera datorns gamla WiFi-drivrutiner. Det lönar sig alltid att koppla spelkonsoler med kabel till nätet, för då fungerar spelandet bäst och det trådlösa nätet belastas inte heller onödigt.