HD-kanalerna syns inte med mitt TV-kort, vad kan jag göra?

TV-kortet bör länkas med digiboxen eller televisionens kortläsare. Meddela till vår kundbetjäning digiboxens / kortläsarens ID-nummer samt TV-kortets nummer, så länkar vi kortet. Kontrollera även att din TV/digibox stöder HD-sändningar, se Cable Ready HD –apparaternas lista på adressen www.testatutlaitteet.fi.