Jag fick ett nytt tv-kort, men de beställda kanalerna syns inte, vad ska jag göra?

Kontrollera i din apparats manual, att du har placerat TV-kortet åt rätt håll i kortläsaren/digiboxen. Kontrollera även att kortläsaren är rätt palcerad i televisionens kortläsarplats. Vanligtvis placeras TV-kortet i kortläsaren så, att chip-ändan kommer före och chipen är mot etikettsidan.

 

Välj i apparaten någon av de beställda kanalerna och låt kanalen vara på utan att byta kanal (om den beställda kanalen inte syns i apparatens kanallista, sök kanalerna på nytt och återhämta vid behov fabriksinställningarna). Kanalerna börjar vanligtvis synas inom några minuter, men ibland kan det räcka upp till en timme innan kanalerna dyker upp.