Kan jag ge andelen som gåva?

Jo, andelen kan ges som gåva till en annan. Den som får gåvan bör komma till LPOnets kundbetjäning för att registrera andelen i sitt namn inom 6 månader från erhållandet av gåvan.