Vad har jag för nytta av medlemskapet?

Om du har LPOnets tjänstepaket (t.ex. Fiber Hem eller FiberWebb), får du varje månad 20% rabatt på månadsavgiften. Dessutom får andelens ägare fiberanslutningens anslutningsavgift gratis (norm. 310 €). Medlemmar får även specialerbjudanden. Som andelsägare får du även delta i den årliga andelsstämman, och på så vis inverka på beslut gällande andelslaget.