Vilka är inkommande och utgående postens inställningar?

Inkommande post

Server: mail.sulo.fi
Protokoll: IMAP, port 993 (sparar posten på servern, posten sparas i flera apparater) eller
Protokoll: POP, port 995(avlägsnar posten från servern)
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja

 

Utgående post:

Server: smtp.sulo.fi
Protokoll: SMTP, port 465
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja, använd samma koder som i inkommande post