Vilka är inkommande och utgående postens inställningar?

Server för inkommande post: mail.sulo.fi
Server för utgående post: smtp.sulo.fi