Vilka VPI / VCI –värden bör anges till modemets inställningar i LPOnets bredbandsförbindelse?

VPI: 0

VCI: 100