lponet-sposti

E-posttjänst

 

Sulo e-posttjänsten ingår i FiberHem- och FiberWebb-paketen, och den kan vid behov beställas separat (3,13 €/mån). Sulo e-posttjänsten innehåller 1-5 e-postlådor. E-postlådans storlek är 2 Gb, och till den kan skapas upp till 5 olika e-postadresser. E-postadressen är i formatet eget.namn@sulo.fi. E-posten kan användas med ett skilt e-postprogram (t.ex. Microsoft Outlook) eller med en web-bruksanslutning från vilken som helst apparat, som är kopplad till internet.

 

För att kunna manövrera e-posten, får kunden huvudanvändarkoder (användarkod och lösenord), med vilka man via en skild självtjänstsida kan skapa och manövrera e-postlådorna. Huvudanvändaren kan även ta bort e-postlådor, varvid även eventuella meddelanden i e-postlådan försvinner. Sulo e-posten innehåller 5 e-postlådor. För flera lådor än dessa debiteras tilläggsavgift.

 

E-posten stöder POP3- och IMAP4-protokoller.

 

Om den öppnade e-postlådan inte har använts i sex (6) månader, kan e-postlådan stängas. LPOnet har rätt att förstöra eventuella meddelanden, som finns i e-postlådan.

Logga in till Webmailen
Logga in till inställningarna

Tjänstens inställningar

 

Webmail-post: https://webmail.sulo.fi

Server för inkommande post: mail.sulo.fi

Server för utgående post: smtp.sulo.fi

Tjänstens inställningar: http://oma.sulo.fi

 

Sulo e-post prislista (pdf)