Internets tidsperiod

Internet

 

LPOnet har alltid hört till föregångarna i internetförbindelsernas utveckling. Se hur tekniken har utvecklats och saker har ändrat under åren.

Internets rötter sträcker sig till år 1969, då USA:s militära Arpanet-datanät grundades. På 1970-talet anslöts universiteten i USA till nätet och man började kalla nätet Internet. Första Internet-förbindelsen kom till Finland år 1988, då finska högskolornas datanät Funet anslöts till Internet-nätet. År 1993 började man sälja internet-förbindelser via trådtelefonnätet till hemmen.

 

Till en början var www-sidorna mycket förenklade, närmast bara textinnehåll. I bilden en sida, där Amazon marknadsför böcker år 1997.

Internet tog ett stort kliv i utvecklingen tack vare supersnabba fiberförbindelser. År 2007 började LPOnet systematiskt bygga fibernät, för att ersätta det långsammare trådtelefonnätet. År 2019 stängdes LPOnets sista ADSL-anslutningar i kopparnätet.

Hade du också hemma en Commodore 64? Spelade du passians eller SuperMario? Tänk så behändigt det var att skicka meddelanden snabbt per e-post. Även om säkerhetskopieringen krävde flera disketter eller ”floppies”, och de första bärbara var lite klumpiga, rullade saker glatt ändå.

Till en början, för att komma till internet behövde man en trådtelefonlinje och ett modem – heavy-users använde två trådtelefonfiler, varmed man fick dubbelhastigheten 128 kbps. Medan man väntade på att internetsidorna skulle öppnas, hann man fast koka en kopp kaffe 😊. Minns du hurdant ljud modemet hade?

Fiber är överlägset den snabbaste tekniken. Fiberförbindelsen är den bästa möjliga nu och ännu i flera årtionden i framtiden. I hemmen, som är uppkopplade till fibernätet är knaggliga videosamtal och långsamt laddande filer ett minne blott. Antalet apparater, som är kopplade till internet ökar hela tiden – har du räknat hur många apparater i ditt hem är kopplade till internet – via WiFi eller med kabel? Hur ser månne framtidens hem ut?

Pentti Lamminen, LPOnets tekniska direktör (pens.) minns hur fibernätet fick sin början i Lovisa. LPOnets säljdirektör Mats Åminne berättar vad fiber möjliggör för invånare och företagare i Östnyland i dag och i framtiden.

Marko Nukarinen är nöjd, att LPOnets fiberförbindelse kom till Velkala i Borgå. Nu fungerar förbindelsen hemma utan problem, även då hela familjen är på nätet samtidigt med arbets- eller studiesaker.

lankapuhelinLÄS MERA

Trådtelefonens

tidsperiod

LÄS MERA

Mobiltelefonens

tidsperiod

LÄS MERA

Kabel-tv:ns

tidsperiod

LÄS MERA

Internets

tidsperiod

LPOnet – en riktigt kvick 90-åring

TILL HISTORIASIDANS FÖRSTA SIDA