Kabel-tv-signalen har bytts 26.11. kl. 10.15 – du kan börja söka de nya kanalerna

Kabel-tv-signalen har nu bytts och du kan börja söka de nya kanalerna till din tv/digibox. Anvisningar till kanalsökningen finns här https://lponet.fi/anvisningar-for-kanalsokning/?lang=sv&lang=sv

 

Om du inte kan söka kanalerna själv, kan du beställa hjälp till ditt hem. Ring vår kundbetjäning för mer info 019 5058400. Du kan även beställa hjälpen via vår nätsida https://lponet.fi/behover-du-hjalp-med-kanalsokningen/?lang=sv&lang=sv