LPOnet Osk Anl:s andelsstämma kommer att hållas senare

LPOnets styrelse har beslutat att avboka andelstämman 7.4. Styrelsen gör beslut om ny tidpunkt för mötet efter den 13.4. då Finska regeringens undantagsåtgärder borde sluta.

 

LPOnet Osk Anl

Styrelsen

 


LPOnet Osk Anl, Vintergatan 6, Lovisa. Tel. 019 50581. www.lponet.fi