Kallelse till LPOnet Osk Anl:s ordinarie andelsstämma

Tid: 29.6.2021 kl. 18.00. Plats: LPOnet, Vintergatan 6, Lovisa

 

Andelsstämman hålls 29.6.2021 enbart ifall deltagarantalet hålls inom de gränser som myndigheterna utfärdat. Enligt undantagslagstiftningen kan ett ombud på mötet representera t.o.m. tre medlemmar.

På stämman behandlas de stadgeenliga ärendena samt besluts om teckningspris och betalningsvillkor för nya andelar.

Styrelsen sammanträder direkt efter andelsstämman.

Anmäl dig till stämman senast 22.6.2021 per e-post kundbetjaning@lponet.fi eller telefon 019 505 8400. Vänligen leverera fullmakter i mån av möjlighet i förväg till adressen LPOnet Osk Anl, PB 69, 07901 Lovisa eller som skannat dokument per e-post. Om kopia har skickats i förväg, bör originalfullmakt företes på mötet.

 

Bokslutsdokumenten

Föredragningslista

Fullmakt

 

LPOnet Osk Anl
Styrelsen