LPOnet startar återförsäljning av Soveltos nätinlärningstjänster

Mediainfo 9.11.2021

 

LPOnet och finska bolaget Sovelto, som erbjuder inlärningstjänster i arbetslivet, har ingått avtal som möjliggör kontinuerlig inlärning för LPOnets kunder. Sovelto Easy -tjänsten ökar produktiviteten och välbefinnandet genom att hjälpa människor att lära sig nya saker smidigt i samband med det egna arbetet. Den finska inlärningstjänsten har utvecklats längs med åren i samarbete med kundorganisationer och användare. Den baserar sig på nano-inlärningsideologi.

Återförsäljningssamarbetet omfattar hela Sovelto Easy -nätinlärningsmiljön, som innehåller inlärningsmaterial både för traditionella office-program (t.ex. Word, Excel, Powerpoint) och program för arbetsgrupper, t.ex. Teams. Förutom dessa erbjuder tjänsten utbildning inom arbetshantering och utveckling.

”Vi har noterat, att office-programmen används väldigt begränsat, trots att de har varit länge i bruk. Det massiva distansjobbandet har ökat betydelsen av skickligt kunnande av kontorsprogram, och dessutom som en ny sak är det stora behovet av bättre kunskaper inom arbetsgruppsprogram. Sådana företag, som satsar på personalens färdigheter inom dessa, är vinnare i dag”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg. ”Samarbetet ger oss möjligheten, att hjälpa personalen i våra kundföretag att bli bättre på användandet av kontorsprogram. Detta effektiverar våra kundföretags verksamhet betydligt, samt ökar arbetskvaliteten och därmed företagens konkurrenskraft”, konstaterar LPOnets säljchef Jan-Erik Lind och tillägger ”jag är nöjd, att vi som en lokal aktör kan erbjuda en kostnadseffektiv, omfattande och lätthanterlig inlärningsmiljö för våra kunder”.

”Tack vare digitaliseringen är revolutionen inom arbetslivets inlärning inte längre bara en dröm, utan lösningar för kontinuerlig inlärning kan nu användas av alla. Vi har redan i ett par års tid samarbetat med LPOnet. De har varit en av våra mest målinriktade kunder, som systematiskt har förverkligat personalens inlärning och utveckling. Det är väldigt fint, att vi nu med återförsäljaravtalet även får samarbeta med LPOnets kunder. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna att lyckas med sitt eget arbete ännu bättre. Människorna uppskattar nya möjligheter att lära sig och arbetslivet bör erbjuda möjligheter för alla. I Inlärningstjänsten ser vi till, att varenda en får behövligt stöd på sin inlärningsstig” säger verkställande direktör Sanna Varpukari på Sovelto.

 


Sovelto är en internationellt känd pionjär inom ny inlärningskultur. Företaget har i över 20 års tid systematiskt undersökt verkningarna av arbetslivskunnandets sparrning och nya sätt att förbättra denna. Sovelto Easy är ett omfattande helhetspaket, som med en månadsavgift ger tillträde till effektiv online-inlärning varje vecka med professionell utbildare, samt ett bibliotek på över 800 temavideon för självstudier. Dessutom dejourerar i tjänsten en O365-expert.


 

Vill du utveckla personalens programkunnighet i ditt företag?

Fråga mera från LPOnets företagstjänst. Du kan lämna kontaktbegäran via sidans blakett eller kontakta per telefon eller e-post.