LPOnet utvidgar sitt fibernet i centrumet av Askola kyrkobyn med ett nytt delområde!

LPOnet startade förhandsförsäljningen av fiberanslutningar i Askola efter årsskiftet. På grund av den stora efterfrågan har vi redan beslutat att bygga andra fiberområdet i centrumet av kyrkobyn (inramat med grönt på kartan).

Beställningar kommer hela tiden från hela projektområdet i Askola, och vi tror starkt att detta är bara en början – fortsättning följer. Och fiberprojektet fortskrider också fint i Monnby! Vi jobbar ännu med de första områdens byggnadsdetaljer med kommunen.

Förutom Askola pågår LPOnets fiberprojekt även i Vårberga i Borgå, mer info om alla våra fiberprojekt finns här.