LPOnet utvidgar utbudet på service- och installationstjänster för datorer i samarbete med IT-Apu

LPOnet och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler till LPOnets kunder. IT-Apu producerar nämnda tjänster som LPOnets underleverantör genom ett nytt koncept. Företaget vann Uplift 2018 tävlingen i Borgå.

Till att börja med inbegriper tjänsterna ibruktaganden av datorer och smartterminaler, installationer av enheter och program samt diverse servicearbeten.

Enheten kan hämtas till LPOnets servicepunkt i Lovisa eller Borgå, eller alternativt kan man beställa en specialist på hembesök i Lovisa- och Borgå-nejden. Ta alltså kontakt med LPOnets kundbetjäning, om du behöver hjälp.