lponet-jäsenille

Medlemskap lönar sig

För medlemmar

 

LPOnet Osk Anl är ett medlemsägt andelslag, vars huvudsakliga uppgift är att bygga högklassiga och moderna telekommunikationsnät och erbjuda tjänster i dessa för sina ägarkunder, d.v.s. medlemmar. LPOnet fungerar långsiktigt till förmån för sina medlemmar, genom att producera tjänster kostnadseffektivt och att investera i utvecklandet av nät och tjänster, i stället för vinstutdelning.

Medlemsförmåner

 

Som medlem i LPOnet får du varje månad en betydande rabatt på månadsavgiften i LPOnets tjänstepaket och du kan utnyttja specialerbjudanden på våra tjänster och butiksvaror.

 

 • 20 % rabatt på månadsavgiften i LPOnets tjänstepaket, t.ex. FiberHem- och FiberWebb-paketen samt bredbandets tilläggshastigheter i husbolag.
 • Fiberanslutningens anslutningsavgift 0 € (norm. 310 €)
 • Apparater, som köps i LPOnets butik, kan betalas upp till 24 rater utan extra kostnader.
 • Varierande medlemserbjudanden på LPOnets tjänster och butiksvaror.

Hur blir du medlem?

 

Du bör anhålla om medlemskap i LPOnet Osk Anl skriftligen från andelslagets styrelse. När du anhåller om medlemskap, bör du även skaffa LPOnet Osk Anl:s andel. Du kan i samband med medlemsansökningen köpa en ny andel från LPOnet eller skaffa en sk. gammal andel från privata marknaden. Om du köper eller på annat vis erhåller en gammal andel, läs mera om medlemskapets villkor och andelens registrering.

 

En ny andel, som köps av LPOnet, kostar 500 euro. Av denna summa är  150 euro andelsavgift, som återbetalas ifall  medlemskapet uppsägs. Alternativt kan andelen säljas på privata marknaden, varmed andelsavgiften inte returneras till säljaren.

 

Alla saker beträffande medlemskapet sköts i vår butik.

Medlemskapets villkor

 

Andelslagets styrelse behandlar medlemsansökningarna. Enligt andelslagets stadgar har styrelsen bestämmanderätt över medlemsansökningens godkännade eller förkastande. Enligt andelslagets verksamhetsprinciper bör andelslagets medlemmar utgångsmässigt vara användare av andelslagets tjänster. Den som anhåller om medlemskap, bör således i sitt namn ha åtminstone en av LPOnet producerad fasta nätets tjänsteanslutning, som är avsedd för konsumenterer eller företag. Medlemskapet kan enligt styrelsens beslut godkännas utan basförutsättningar – så här gör man bl.a. då andelen har övergått via arv, testamente eller äktenskapsrätt.

Mer info finns i andelagets stadgar.

Andelens registrering

 

När du har köpt eller fått en andel, bör du anhålla om medlemskap inom sex månader från erhållandet, eller om erhållandet baserar sig på arvsskifte eller delning efter död medlem, bör medlemskap anhållas inom ett (1) år från dödsdagen. Medlemsansökningen sköts i LPOnets kundbetjäning. När du kommer till LPOnets kundbetjäning för att anhålla om medlemskap, bör du ha med dig nedanstående dokument.

Då du har köpt andelen av en annan medlem:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister (av andelens försäljare)
 • Köpebrev med underskifter.
 • Du kan använda detta köpebrevsbotten – Kopebrevsbotten (pdf)
 • Betalningskvitto på köpet
 • Deklaration på överlåtelseskatt
 • Identitetsbevis, körkort eller pass
Då du har fått andelen som gåva:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister (av andelens försäljare)
 • Gåvobrev (namn och personnummer på gåvans givare och erhållare, samt andelens nummer)
 • Identitetsbevis, körkort eller pass
Då du har ärvt andelen:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister
 • Utdrag ur bouppteckningen (boets delägare och information om eventuellt testamente)
 • Fullmakter av boets eventuella andra delägare
 • Identitetsbevis, körkort eller pass

Andelsstämman

 

Som ägarkund är du välkommen på andelsstämman. Den egentliga andelsstämman hålls på våren. Möteskallelsen publiceras på våra hemsidor samt i lokaltidningarna ca två veckor innan mötet.

Andelslagets stadgar

 

LPOnet Osk Anl stadgar (pdf)

Prislista

 

LPOnets andelsavgifter