lponet-jäsenille

Medlemskap lönar sig

Andelslaget producerar för sina medlemmar moderna tjänster till kostnadseffektivt pris

 

LPOnet Osk Anl är ett medlemsägt andelslag, vars huvudsakliga uppgift är att producera för sina medelmmar, alltså invånare och företag i Östnyland,  högklassiga och moderna telekommunikationstjänster i ett tekniskt suveränt fibernät. Vi fungerar kundorienterat, långsiktigt och kostnadseffektivt eftersom våra kunder äger oss.

 

Alla ärenden beträffande medlemskap sköts i vår kundbetjäning.

Medlemsförmåner

 

Som medlem i LPOnet får du följande förmåner:

 

 • 20 % rabatt på månadsavgiften i LPOnets tjänstepaket, t.ex. FiberHem- och FiberWebb-paketen samt bredbandets tilläggshastigheter i husbolag.
 • Fiberanslutningens anslutningsavgift 0 € (norm. 310 €)

Hur bli medlem och vad kostar en andel?

 

För att kunna anhålla om medlemskap, bör du skaffa en andel i LPOnet Osk Anl. Man anhåller om medlemskap skriftligen och andelslagets styrelse behandlar medlemsansökningen på sitt möte (ansökningen sköts i vår kundbetjäning). På mötet besluts om medlemskapets godkännande och ansökaren informeras om beslutet. Du kan antingen köpa en ny andel från LPOnet eller skaffa en sk. gammal andel från privata marknaden. Om du köper eller t.ex. ärver en gammal andel, läs mera om medlemskapets villkor och andelens registrering längre ner på denna sida.

 

En ny andel från LPOnet kostar 500 euro. Av denna summa är  150 euro andelsavgift, som återbetalas enligt villkoren i andelslagen ifall  medlemskapet upphör.

 

Prislista (pdf) på ny andel och registrering av gammal andel.

Medlemskapets villkor

 

Andelslagets styrelse behandlar medlemsansökningarna. Enligt andelslagets stadgar har styrelsen bestämmanderätt över medlemsansökningens godkännade eller förkastande. Enligt andelslagets verksamhetsprinciper bör andelslagets medlemmar utgångsmässigt vara användare av andelslagets tjänster. Den som anhåller om medlemskap, bör således i sitt namn ha åtminstone en av LPOnet producerad fasta nätets tjänsteanslutning, som är avsedd för konsumenterer eller företag. Medlemskapet kan enligt styrelsens beslut godkännas utan basförutsättningar – så här gör man bl.a. då andelen har övergått via arv, testamente eller äktenskapsrätt.

 

Mer info finns i andelagets stadgar:

LPOnet Osk Anl stadgar (pdf)

Andelens registrering

 

När du har köpt eller fått en andel, bör du anhålla om medlemskap inom sex månader från erhållandet, eller om erhållandet baserar sig på arvsskifte eller delning efter död medlem, bör medlemskap anhållas inom ett (1) år från dödsdagen. Medlemsansökningen sköts i LPOnets kundbetjäning. När du kommer till LPOnets kundbetjäning för att anhålla om medlemskap, bör du ha med dig nedanstående dokument.

Då du har köpt andelen av en annan medlem:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister (av andelens försäljare)
 • Köpebrev med underskifter.
 • Du kan använda detta köpebrevsbotten – Kopebrevsbotten (pdf)
 • Betalningskvitto på köpet
 • Deklaration på överlåtelseskatt
 • Identitetsbevis, körkort eller pass
Då du har fått andelen som gåva:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister (av andelens försäljare)
 • Gåvobrev (namn och personnummer på gåvans givare och erhållare, samt andelens nummer)
 • Identitetsbevis, körkort eller pass
Då du har ärvt andelen:

 

 • Registerutdrag ur LPOnets medlemsregister
 • Utdrag ur bouppteckningen (boets delägare och information om eventuellt testamente)
 • Fullmakter av boets eventuella andra delägare
 • Identitetsbevis, körkort eller pass

Att avstå från andel/medlemskap

 

Man kan avstå från sin andel genom att träda ut ur andelslaget eller sälja andelen på den privata marknaden (köparen av andelen måste söka om medlemsskap, se ”Hur bli medlem?”). Utträde ur andelslaget görs genom ett skriftligt meddelande. Andelslaget betalar då tillbaka andelsavgiften 150 € enligt villkoren i andelslagslagen vid följande års slut efter utträdesåret.

 

 

Andelsstämman

 

Som ägarkund är du välkommen på andelsstämman. Den egentliga andelsstämman hålls vanligtvis på våren. Möteskallelsen publiceras på våra hemsidor samt i lokaltidningarna ca två veckor innan mötet.

Ta kontakt