Mediainfo: LPOnets bokslut 2020

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Som ett nytt strategiskt fokus påbörjades satsningar på affärsverksamhet inom ICT-tjänster för företag. Koncernstrukturen inom andelslaget avvecklades då det helt ägda dotterbolaget Andelslaget EmsaloNet, som ägde det optiska fibernät LPOnet nyttjade på Emsalö i Borgå, fusionerades i moderandelslaget.

LPOnets omsättning var år 2020 4,4 miljoner euro. Omsättningen sjönk nominellt, 0,6 %, i jämförelse med året före. Sänkningen berodde i främsta hand på tjänsterna som upphörde i trådtelefon- och kabelnäten som stängdes 2019 medan koronapandemin minskade omsättningen endast en aning. Även antalet installerade optiska fiberanslutningar blev lite under det normala, om än intäkterna för anslutningarna och tjänsterna i det optiska fibernätet fortsatte att öka. Under året beviljades 335 tusen euro i medlemsrabatter.

Rörelseresultatet ökade med 4,3 % och landade på 456 tusen euro. Resultatet förbättrades av kostnadsinbesparingar som en följd av koronaläget. Resultatet för räkenskapsperioden var 184 tusen euro.

LPOnet investerade år 2020 1,5 miljoner euro, nästan uteslutande i utbyggnaden av det optiska fibernätet.

 

Närapå 6000 optiska fiberhushåll och -företag i LPOnets nät

 

Efterfrågan på optiska fiberanslutningar var fortsättningsvis god. Som en följd av koronan kom den optiska fiberanslutningens överlägsenhet som hemmets bredbandsanslutning fram, då familjer samtidigt behövde kapacitet för en två Teamsmöten, ett par Zoom-skoltimmar och möjligen ännu för minstingens barnprogram, och alla med god kvalitet och utan avbrott.

Antalet optiska fiberanslutningar ökade med 8 % och LPOnet hade vid årets slut nästan 6000 optiska fiberanslutningar.

 

Kundägarskap en viktig fördel

 

Accelerationen i ökningen av antalet medlemmar, som är en av de viktigaste mätarna för ett kundägt andelslag, fortsatte år 2020. Medlemsantalet växer i och med utvidgningen av det optiska fibernätet, eftersom närapå alla som skaffar sig en anslutning också blir medlem. ”Det är gott att se, att våra kunder har insett förmånerna i priserna på anslutningar och tjänster som kundägarskapet medför. Så här får våra ägare nyttan av andelsinvesteringen direkt på fakturan, varje månad”, konstaterar LPOnets verkställande direktör Gustaf Forsberg.

Medlemsantalet ökade med över 6 % och var vi årets slut nästan 4700. Antalet andelar ökade knappa 5 % och översteg 6000-strecket.

 

Bokslutet 2020 (pdf)

Översikt över verksamheten 2020 (pdf)

 


LPOnet, som grundats 1931, är ett modernt kundägt fiber-, datakommunikations- och IT- tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster samt lokal kundbetjäning. Bolaget investerar märkbart i byggandet av optiska fibernät i östra Nyland. Bolaget betjänar sina kunder lokalt i kundbetjäningspunkterna i Lovisa och Borgå. Bolaget är medlem i Finnet-förbundet.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Gustaf Forsberg, mobiltelefon 044 505 8250, e-post gustaf.forsberg@lponet.fi