Mediainfo: LPOnets optiska fibernät utvidgas till hela Vårberga i Borgå

Nya områden blir färdiga hela tiden

 

På grund av den stora efterfrågan har det lokala kundägda LPOnet Anl gjort byggnadsbeslut för optiskt fibernät i hela Vårberga området i Borgå. Alla områdets invånare kan alltså nu beställa LPOnets fiberanslutning. Leveranserna sker från och med början av hösten 2022 och senast i november 2023. Tidtabellsmässigt levereras fiberanslutningarna först till de områden, där det finns flest beställningar på adresser nära varandra.

”Kunderna uppskattar lokal kundbetjäning och efterfrågan ökar kontinuerligt gällande funktionssäkra internet- och tv-tjänster i fibernät. Utöver de tiotals redan byggda områdena har vi många nya områden under byggnad och till försäljning, samt flera planer på utvidgning av nätet i hela Östnyland”, berättar säljdirektör Mats Åminne om LPOnets satsningar.

Mer info om fiberprojekten

 

Det kundägda LPOnet gör Östnyland till digitidens bästa nejd att bo och idka företagsverksamhet i

 

”LPOnet grundades år 1931 och är ett lokalt andelslag, som ägs av östnyländska kunder. Målsättningen är främst att erbjuda våra kunder de bästa tjänsterna, inte stora vinster åt investerare. Sedan år 2008 har vi investerat ca. 20 miljoner euro i lokala optiska fibernät, vilket ökar områdets livskraft. I Östnyland har redan ca 6 500 fiberkunder anslutit sig till andelslaget och således är LPOnet områdets marknadsledare i fiberanslutningar”, sammanfattar verkställande direktör Ilari Anttila.