Videofilmausta Porvoon Kokonniemellä

Mediainfo: Samarbetet med Haaga-Helias studeranden överskred förväntningarna

BORGÅ, ÖSTNYLAND Haaga-Helia och företag i Borgå startade i början av augusti ett omfattande samarbete, som nu har slutförts. I det vällyckade projektet verkade uppdragsgivaren LPOnet samt reklambyrån Storymaster och marknadsföringsbyrån Haven Porvoo, vilka hjälpte till att förverkliga marknadsföringskampanjer om optisk fiber till olika målgrupper.

Samarbetet gynnade både studerandena och företagen i fråga. Studerandena har fått lära sig hur man jobbar i det verkliga arbetslivet, för de har under projektet fått förverkliga konkreta marknadsföringsåtgärder i olika kanaler. De medverkande företagen fick bra utvecklingsförslag av studerandena samt fräscha idéer för framtiden.

 

Färdigheter för arbetslivet

 

– Även om projektet har tagit en stor del av terminen, har det även gett oss mycket färdigheter för arbetslivet, funderar studeranden Amanda Puuronen.

– I vår grupp ”av lokala till lokala” klarade vi oss bra med att hålla den röda tråden genom hela projektet, fortsätter Puuronen.

Av invånarna i Östnyland (93 966 st) nådde projektet tiotusentals konsumenter i oktober-november.  Kampanjerna syntes i Instagram, Facebook, YouTube, LPOnets hemsidor samt i lokalradion. Under projektet hade grupperna utmaningar, men trots dessa var slutresultatet imponerande.

– Detta var första gången, som studerandena själv planerade, förverkligade och analyserade äkta marknadsföringsprojekt för ett företag. Det uppfyllde och till och med överskred våra förväntningar, konstaterar läraren Maria Vickholm.

– Det absolut finaste i projektet var att se resultaten av det egna jobbet, kommenterar studeraden Sofia Sulonen.

 

Projektets unikhet

 

Det unika i projektet var stödet, som studerandena fick av professionella inom olika branscher. Förutom stödet av LPOnet, fick studerandena hjälp av Mats Tuominen på Storymaster och Kalle Alanen på Haven Porvoo. Detta öppnade en helt annan dimension jämfört med att enbart lärarna skulle ha hållit i trådarna.

– Det allmänna intrycket var verkligen positivt. Bland många bra idéer fanns till och med pärlor, konstaterar Mats Tuominen på Storymaster.

– Studerandenas iver och samhörigheten i grupperna överraskade mig. Jag tror att studerandena har lärt sig hur mycket uthållighet marknadsföringen kräver, fortsätter Tuominen.

 

I början av projektet strävade vi till en win-win situation, där båda parterna gynnas av projektet.

– Projektet har krävt mer tid än vi hade väntat oss, men det har även gett oss mer än vi trodde, konstaterar LPOnets säljdirektör Mats Åminne.

– Studerandena har hämtat verkligen mycket tilläggsvärde för LPOnet. Tack vare samarbetet fick vi synlighet och nya idéer för marknadsföringen, fortsätter Åminne.

 

 

Skribenter, studeranden i Haaga-Helia: Amanda Puuronen, Adele Collin, Sofia Sulonen, Reetta Laakkonen & Laura Junna

Bild: Videofilmning av ett projekt uppe på Kokonbacken i Borgå. Bakom kameran arbetar (fr. höger) Mats Tuominen från Storymaster, Janne Jankkari samt Eino Jokio.