Haaga-Helia Porvoon opiskelijat Laura Junna (vasemmalta), Adele Collin, Amanda Puuronen, Sofia Sulonen ja Reetta Laakkonen suunnittelevat markkinointikampanjaa etäyhteydellä Nina Frein kanssa.

Paikallisilta paikallisille – LPOnetin iso yhteistyöprojekti Haaga-Helia Porvoon ja porvoolaisten yritysten kanssa

LPOnet on aloittanut kattavan projektin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Projektin tarkoituksena on vahvistaa LPOnetin tunnettavuutta ja näkyvyyttä Itä-Uudellamaalla. Projektin toimenpiteet aloitettiin jo kevättalvella 2020 yhdessä paikallisten yritysten Storymasterin ja markkinointitoimisto Haven Porvoon kanssa. Tämän jälkeen Haaga-Helia Porvoo Campuksen opettajat liittyivät mukaan projektin suunnitteluun. Päävastuu opettajina toimivat Maria Vickholm ja Juhana Isohanni. Syksyllä opiskelijoille kerrottiin projektin olevan lukukauden yksi tärkeimmistä toteutuksista osana “Myynti ja Markkinointi” -kurssia.

Projektissa suuri osa tapaamisista on tapahtunut pelkästään etänä. LPOnetin myynti- ja markkinointijohtaja Mats Åminne toteaa, että etätyöskentely on jo ennestään tuttua yritykselle. Yrityksessä hoidetaan noin puolet työtehtävistä etänä ja loput paikan päällä konttorilla. Åminne korostaa, että tämä luo joustavuutta työntekoon tietyn aikarajan sisällä.

Vaikka etäolosuhteet eivät ole uutta LPOnetille, niin koko projektin toteuttaminen etäolosuhteissa on aiheuttanut joitakin haasteita muun muassa vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa olisi ollut helpompaa kasvotusten.

 

LPOnetin myynti- ja markkinointijohtaja Mats Åminne toteaa että projekti opiskelijoiden kanssa on vienyt enemmän aikaa kuin oli ajatellut, mutta se on silti ylittänyt odotukset ja tuonut uusia näkökulmia.

 

Eri projektiryhmien ideointi ja uudet luovat tavat toteuttaa markkinointia ovat inspiroineet LPOnetiä. Åminne pohti, että näitä toimintatapoja voisi käyttää myös jatkossa monipuolisemmin esimerkiksi Instagramissa ja YouTubessa.
Vaikka projekti opiskelijoiden kanssa on vienyt enemmän aikaa kuin LPOnet oli ajatellut, se on silti ylittänyt odotukset ja tuonut uusia näkökulmia. Åminne korostaa projektityöskentelyssä projektin hallinnan tärkeyttä, kommunikointia eri ryhmien välillä sekä ennakointia.

Opiskelija Reetta Laakkonen kommentoi projektia seuraavasti: “Projekti on ollut yksi mielenkiintoisimmista ja se on antanut paljon työkaluja tulevaisuuden työelämää varten. Projektityöskentely oikean yrityksen kanssa on opettanut ennakointia, joustavuutta sekä kommunikointitaitoja. Kaiken kaikkiaan projekti on ollut hyvin antoisa ja vaatinut paljon.”

 


Blogipostauksen ovat kirjoittaneet Haaga-Helia Porvoo Campuksen opiskelijat Adele, Amanda, Laura, Sofia ja Reetta.

Iso kuva: Haaga-Helia Porvoon opiskelijat Laura Junna (vasemmalta), Adele Collin, Amanda Puuronen, Sofia Sulonen ja Reetta Laakkonen suunnittelevat markkinointikampanjaa etäyhteydellä Nina Frein kanssa.