Sändningen av de utländska tv-kanalerna i kabel-tv och IPTV fortsätter – FiCom och Kopiosto återvänder till förhandlingsbordet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto samt FiCom och deras operatörsmedlemmar fortsätter förhandlingarna om villkoren för de svenska, estländska, tyska och franska kanalerna i januari.

Förhandlingsparterna har kommit överens om en tilläggstid på en månad, för att under den tiden komma till en gemensam lösning om sändningsvillkoren. På detta sätt kan bland annat de viktiga och mycket sedda Sveriges SVT kanalernas vidaresändning i kabel-tv och IPTV fortsätta normalt över nyår.

Tidigare publicerad nyhet angående ämnet:

Risk för sändningsavbrott i vissa betalkanaler i LPOnets kabel-tv-nät fr.o.m. 1.1.2021 – LPOnet