Sericearbeten orsakar störningar i MTV3- och C More -kanalerna 11.12.

Kanalbolaget utför tekniska servicearbeten onsdagen den 11.12.2019 kl. 10.00-14.00. Åtminstone kl. 10.00-11.00 förekommer störningar på alla MTV3- och C More -kanaler.