Servicearbeten 23.11. orsakar kort internet-avbrott på Borgmästargatan

Vi utför servicearbeten i bredbandsapparaturen i husbolagen på Borgmästargatan i Borgå tisdagen den 23.11. fr.o.m kl. 9. Arbetena orsakar ca 10-15 minuters avbrott i husbolagsbredbanden. Vi beklagar olägeneheten, som avbrottet medför.