Servicearbeten i stamnätet kan orsaka avbrott i bredbanden natten mellan tisdag och onsdag 15.3.

Under den landsomfattande serviceavbrottsnatten 15.3.2023 utför LPOnet stamnätets servicearbeten, vilket förbättrar bredbandens funktionssäkerhet och prestanda. Servicearbetena utförs kl. 00:00 – 06:00 och under denna tid kan korta 10 – 30 minuters avbrott förekomma i bredbandsanslutningarna. Kabel-TV-tjänsterna fungerar normalt.

Vi beklagar olägenheten, som servicearbetet orsakar!