Servicearbeten orsakade avbrott i internetförbindelserna 30.9. på morgonen kl. 6.00-6.20

Det förekom avbrott i internettrafiken på onsdag-morgonen 30.9. kl. 6.00-6.20 p.g.a. primärnätets servicearbeten. Om bredbandsförbindelsen inte fungerar ännu heller, starta fiberterminalen på nytt genom att dra ut strömdelen ur kontakten för en kort stund. Om detta inte hjälper, gör en störningsanmälan.

Vi beklagar olägenheten, som avbrottet orsakade.