Serviceavbrottsmeddelande: Servicearbeten orsakar avbrott i bredbanden i Borgå Näse på natten 9.6.

Vi utför service- och uppdateringsarbeten i telekommunikationsnätet under natten mellan tisdag och onsdag 9.6.2021 kl. 00.00-6.00. Under denna tid förekommer det avbrott i LPOnets bredbandsförbindelser i Borgå Näse-området.

Vi beklagar olägenheten.