Serviceavbrott i fibertjänsterna i Emsalö ti 13.7. mellan kl. 7-14

I Borgå Emsalö pågår fibernätets förbättringsarbeten, var luftkablar saneras till jordkablar i samarbete med elnätsbolaget. Detta orsakar avbrott i  fibernätets tjänster tisdagen den 13.7. mellan kl. 7-14. Avbrott förekommer i fiberbredbandet och kabel-tv:n.

Vi beklagar den tillfälliga olägenheten, som förbättringsarbetet orsakar.