Serviceavbrottsmeddelande: Korta avbrott kan förekomma i bredbandsförbindelserna på onsdag-natten 9.12.

Vi utför service- och uppdateringsarbeten i telekommunikationsnätet under natten mellan tisdag och onsdag 9.12. kl. 00.00 – 06.00. På grund av arbetena kan korta avbrott förekomma i LPOnets bredbandsförbindelser på hela verksamhetsområdet. Vi beklagar den eventuella olägenheten.