lponet-tuki

Stöd

Stöd

 

Här hittar du anvisningar och nyttig information om våra olika tjänster. Vi har även gjort en lista på ofta ställda frågor samt svar till dem.

 

Om du inte hittar svar på din fråga på denna sida, kontakta vår kundbetjäning.

 

För företag erbjuder vi ICT-stöd vid datatekniska problem, läs mera här.

OFTA STÄLLDA FRÅGORFIBERTERMINALERS ANVISNINGARSULO E-POSTF-SECUREAnvisningar vid störningarBredbandets hastighetstestICT-stöd för företagDatateknisk hjälp för konsumenter

Ofta ställda frågor

Frågor om optisk fiber

Vad är optisk fiber?

Optisk fiber är mycket tunt fibermaterial tillverkat av glas eller plast (t.ex. akrylplast), vars uppgift är att leda ljus. Fiber är modern telekommunikationsteknik, där information så som internet- och tv-innehåll överförs via optisk fiberkabel med ljusets hastighet. Ljusets frekvens räknas i hundratals terahertz. Som teknik är optisk fiber överlägsen beträffande dataöverföringskapacitet.

Vad är nyttan med optisk fiber?

Fiber hämtar med sig både nytta och nöje:

 

• Hela hemmets internet- och tv-tjänster smidigt via en enda förbindelse
• Som internetförbindelse överlägsen: hastigheten snabbare än i någon annan förbindelse, funktionssäker, utan dröjsmål
• Nästan gränslös dataöverföringskapacitet
• Hela förbindelsen är reserverad för ditt eget bruk
• Alla i familjen kan använda olika internettjänster samtidigt utan problem
• Möjliggör t.ex. smidigt distansjobb, studier, underhållnings- och speltjänster, distanshälsovård och vårdtjänster, smarta hem (värme, luftkonditionering, säkerhetstjänster)
• Optisk fiber har framtidsgaranti – fungerar i kommande 50 år
• Hemmets värde och boendetrivsel ökar

Varför borde jag skaffa fiber, om jag klarar mig med mobilt internet?

I mobilt internet varierar förbindelsehastigheten enligt hur många användare i grannskapet samtidigt är på nätet, eftersom invånarna inom samma basstationsområde delar på samma förbindelse. Hastigheten i mobila förbindelser kan under rusningstid vara bara bråkdelen av lovade teoretiska maximihastigheter. I fiber är förbindelsehastigheten alltid den som lovas, och grannarnas internetanvändning inverkar inte på din hastighet.
Fiberanslutningen är helt i din egen användning, och du behöver inte dela på förbindelsen.

Fiber är hemmets överlägsna förbindelse: den är funktionssäker, snabbare är andra förbindelser och dröjsmålet är nästan obefintligt. Med den snabba förbindelsen är det smidigt att använda internet hemma: videomöten på distansjobbet, streamingtjänster via tv:n och barnens nätspel fungerar samtidigt bra, utan störningar.

 

Som en modern anslutning ökar fiber både boendetrivseln och höjer fastighetens värde.

Vad behöver jag fiber till, när 5G kommer – och senare kanske 6G?

Tillväxten i datamängden är enorm, och därför behövs fiberförbindelser. Dataöverföringskapaciteten i fiber är nästan gränslös, och den kommer att övervinna även framtidens 6G och 7G. Fiber är en högklassig teknologilösning, som inte föråldras ens efter årtionden – fiber är helt enkelt det bästa valet för egnahemshus. Det lönar sig att tänka på fiber som en investering i bostaden, och komma ihåg i kostnadsberäkningen, att anslutningens värde varar länge – med samma anslutning klarar du dig följande 50 år!

Fiber är en investering för framtiden. Med hjälp av fiber är du redo, när framtidens tjänster utvecklas. Datamängderna ökar hela tiden och framtidens teknologier ställer allt större krav på hemmens förbindelser. I fiberhemmet behöver du inte sörja över dessa saker, utan ditt hem klarar av de ständiga förnyelserna i tv- och videotjänsterna, funktionerna i smarta hem, distansjobb samt nya sjukvårdstjänster med distans- och videoförbindelser.

Hur dras fiberkabeln in till egnahemshuset?

Vår nätplanerare är i kontakt med fiberanslutningens beställare för att gå igenom hur det lönar sig att dra fiberkabeln in till huset. I allmänhet grävs kabeln in i marken på tomtområdet, men kabeln kan även dras luftvägen till husets vägg. Om det finns ett färdigt rör i marken, kan detta utnyttjas i mån av möjlighet. Grävningen på tomtområdet ingår inte i installationsavgiften, men man kan beställa arbetet av LPOnet mot skild betalning. Tomtägaren kan även själv gräva kabeln i marken (i 50-70 cm:s djup och i 50 mm:s skyddsrör). Kabeln dras in till husets tekniska utrymme eller annan central plats, beroende på fastigheten.

Var installeras fiberterminalen?

Fiberterminalen är en centralenhet, vi vilken de beställda tjänsterna kommer till fastigheten. Fiberterminalen installeras i egnahemshus till husets tekniska utrymme eller till någon annan central plats. I husbolag installeras fiberterminalen ofta i lägenhetens vardagsrum nära televisionen. Det finns olika modeller på fiberterminalerna och den i bruk varande modellen beror på det beställda tjänstepaketet. Apparaten är ungefär lika stort som ett vanligt modem. Fiberterminalen är LPOnets egendom och LPOnet ansvarar även för apparatens underhåll.

Frågor om bredband

Nätet verkar långsamt, vad kan jag göra?

Du kan testa anslutningens hastighet t.ex. på adressen https://www.speedtest.net/  Koppla datorn med kabel till fiberterminalen/modemet, för att få ett pålitligare resultat. Om förbindelsen är avsevärt långsammare än den beställda hastigheten, testa med att starta om datorn och fiberterminalen/modemet. Om detta inte hjälper, kontrollera om din fiberterminal har en nedan nämnd strömdel. Kontakta vid behov vår felanmälan, tel. 0800 915019 (gratis. Felanmälningar kan lämnas 24/7).

 

Felet kan bero på fiberterminalens strömdel:

LPOnets fiberkunder har i bruk olika modellers fiberterminalapparater och strömdelar. Vi har noterat, att vissa strömdelar kan efter en längre tids användning tappa effekt. Detta har orsakat i bredbandet nedsatt hastighet eller stora hastighetsväxlingar samt i tv-bilden pixelbildning. Om du har noterat i fiberbredbandet eller kabel-tv:n långvariga störningar, kontrollera om du har någondera av nedan nämnda strömdelar. Ta i så fall med strömdelen till vår butik, så får du en ny i stället.

 

 

Model: PS18K1201500E5:

 

ModelPS18K1201500E5

 

Model: S24B13-120A150-04:

 

ModelS24B13-120A150-04

Hur får jag ändrat på bredbandets hastighet?

Kontakta vår kundbetjäning.

Vilka VPI / VCI –värden bör anges till modemets inställningar i LPOnets bredbandsförbindelse?

VPI: 0

VCI: 100

Frågor om det trådlösa WiFi-nätet

Det trådlösa nätet fungerar inte överallt i mitt hem. Vad kan jag göra?

Det trådlösa nätets funktion beror på många olika faktorer. Det är bra att veta, att det  trådlösa nätet vanligtvis inte är lika snabbt, som det fasta nätet. WiFi-nätets hörbarhet lider av hinder, som är i vägen för signalen. Dylika hinder kan vara väggar, golvkonstruktioner eller exempelvis skåp och speglar. Signalen har speciellt svårt att tränga igenom  metall och betong samt tjocka sten- och tegelväggar. Dessutom kan WiFi-nätet ta störningar av olika elektroniska apparater, t.ex. digiboxar, hemteatrar, gråtalarm och trådlösa kameror. I höghus eller tätt bebodda bostadsområden kan även grannarnas trådlösa nät belasta och störa WiFi-nätet.

 

Placera basstationen rätt

Det lönar sig att placera WiFi-basstationen på en central och öppen plats, för att signalen ska sprida sig så vitt som möjligt i lägenheten.

 

Till en stor bostad flera basstationers Mesh-nät

I större bostäder och speciellt flervåningslägenheter når signalen inte överallt. I dessa fall lönar det sig att använda flera basstationer, varmed lägenhetens täckning blir bättre. Extra basstationer finns till salu i våra butiker.

 

Uppdatera apparater och drivrutiner – använd kabel om möjligt

Nyare apparater fungerar effektivare även i WiFi-nätet. Förbindelsen hastighet kan förbättras bl.a. genom att uppdatera datorns gamla WiFi-drivrutiner. Det lönar sig alltid att koppla spelkonsoler med kabel till nätet, för då fungerar spelandet bäst och det trådlösa nätet belastas inte heller onödigt.

Jag har en fiberterminal med WiFi och dessutom ett eget skilt WiFi-nät – bör fiberterminalens WiFi stängas av?

Fiberteminalens inbyggda WiFi kan ibland störa eller försvaga det andra WiFi-nätet. Om du vill, kan du begära att WiFi:n i fiberterminalen stängs av. Du kan inte stänga av fiberterminalens WiFi själv, utan detta görs av LPOnet. Kontakta i detta fall vår kundbetjäning.

Frågor om kabel-tv

TV-bilden har kontinuerligt störningar, vad ska jag göra?

Bildkvaliteten i kabel-tv:n är i allmänhet mycket god. Tillfälliga störningar kan ibland förekomma och om större fel meddelas på vår nätsida. Du kan meddela om störningar till det avgiftsfria numret 0800 915019 (öppen 24/7).

Långvariga störningar i tv-bilden kan t.ex. bero på en skadad eller dålig antennkabel. Det lönar sig att testa om problemet löser sig med att byta kabeln.

Felet kan även bero på fiberterminalens strömdel:

LPOnets fiberkunder har i bruk olika modellers fiberterminalapparater och strömdelar. Vi har noterat, att vissa strömdelar kan efter en längre tids användning tappa effekt. Detta har orsakar pixelbildning i tv-bilden sam i bredbandet nedsatt hastighet eller stora hastighetsväxlingar. Om du har noterat i kabel-tv:n långvariga störningar, kontrollera om du har någondera av nedan nämnda strömdelar. Ta i så fall med strömdelen till vår butik, så får du en ny i stället.

 

Model: PS18K1201500E5:

 

ModelPS18K1201500E5

 

 

Model: S24B13-120A150-04:

 

ModelS24B13-120A150-04

Min TV eller digibox hittar inte alla kanaler, vad kan jag göra?

Problemet löser sig vanligtvis genom att återhämta fabriksinställningarna och söka kanalerna på nytt. Noggrannade anvisningar finns i apparatens manual.

Vilka kanaler ser jag med TV-kortet?

Till TV-kortet kan du beställa alla kabel-tv-nätets betalkanaler. Med kortet ser du gratis följande kanaler:

 

 • Månadens Bonuskanal
 • Love Nature 4K. OBS! Kräver 4K-/Ultra HD -television. (229)
 • France 24 HD, engelskspråkig (353)
 • TRT World HD (356)
 • V sport + Suomi HD (464)
 • Viasat Explore HD (491)
 • Viasat History HD (493)
 • Viasat Nature HD (495)

 

HD-kanalerna kräver Cable Ready HD -TV/digibox. TV-kortet bör länkas med kortläsaren/digiboxen – detta sköts i vår kundbetjäning.

Jag fick ett nytt tv-kort, men de beställda kanalerna syns inte, vad ska jag göra?

Kontrollera i din apparats manual, att du har placerat TV-kortet åt rätt håll i kortläsaren/digiboxen. Kontrollera även att kortläsaren är rätt palcerad i televisionens kortläsarplats. Vanligtvis placeras TV-kortet i kortläsaren så, att chip-ändan kommer före och chipen är mot etikettsidan.

 

Välj i apparaten någon av de beställda kanalerna och låt kanalen vara på utan att byta kanal (om den beställda kanalen inte syns i apparatens kanallista, sök kanalerna på nytt och återhämta vid behov fabriksinställningarna). Kanalerna börjar vanligtvis synas inom några minuter, men ibland kan det räcka upp till en timme innan kanalerna dyker upp.

HD-kanalerna syns inte med mitt TV-kort, vad kan jag göra?

TV-kortet bör länkas med digiboxen eller televisionens kortläsare. Meddela till vår kundbetjäning digiboxens / kortläsarens ID-nummer samt TV-kortets nummer, så länkar vi kortet. Kontrollera även att din TV/digibox stöder HD-sändningar, se Cable Ready HD –apparaternas lista på adressen www.testatutlaitteet.fi.

Hur beställer jag flera tv-kanaler, t.ex. C Mores kanaler?

Du kan beställa betalkanaler från kundbetjäningen eller via adressen www.omahallinta.fi (de behövliga koderna till självbetjäningsportalen får du från kundbetjäningen). Betalkanalerna öppnas till tv-kortet. Kontakta kundbetjäningen om du inte har ett tv-kort eller om tv-kortet inte är länkat med apparaten.

Hur får jag betalkanalerna även till hemmets andra TV?

Du kan beställa ett parallellkort och det önskade kanalpaketet via vår kundbetjäning.

Frågor om Sulo e-posttjänsten

Vilka är inkommande och utgående postens inställningar?

Inkommande post

Server: mail.sulo.fi
Protokoll: IMAP, port 993 (sparar posten på servern, posten sparas i flera apparater) eller
Protokoll: POP, port 995(avlägsnar posten från servern)
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja

 

Utgående post:

Server: smtp.sulo.fi
Protokoll: SMTP, port 465
Kryptering på: SSL/TLS
Inloggning: Ja, använd samma koder som i inkommande post

Hur loggar jag in till Sulo e-posten med webbläsare?

Logga in till webmail på adressen https://webmail.sulo.fi

Hur ändrar jag Sulo e-postens inställningar eller skapar nya adresser?

Du kan manövrera dina e-postkonton på adressen http://oma.sulo.fi Du behöver koder, som du har fått i samband med tjänstens beställning. Om du inte har koder, kontakta vår kundbetjäning.

Det lyckas inte att skicka e-post till en annan mottagare – vad kan jag göra?

Om meddelandet inte går fram, kan t.ex. mottagarens e-postlåda vara full eller adressen är fel.

Du kan skicka felrapporten, som kommer till din e-post, till kundbetjäningens e-post kundbetjaning@lponet.fi. I felrapporten bör även synas information om mottagarens och avsändarens e-postadress. Vårt tekniska stöd utreder sedan vad felrapporten beror på.

Frågor om dataskydd

Behöver jag ett virusskyddsprogram, även om jag inte surfar på misstänksamma sidor?

Vi rekommenderar, att det alltid finns ett virusskyddsprogram. Virus och skadeprogram kan komma, förutom via internet, även via e-posten. F-Secures dataskydd skyddar även användandet av nätbanken och nätuppköp. Du kan beställa virusskyddet via vår kundbetjäning.

Behöver jag dataskydd till min smarttelefon?

Vi rekommenderar virusskydd även för telefonen. Virusskyddet skyddar även e-posten, som du läser via telefonen. F-Secures Skyddspaket kan även spåra en försvunnen eller stulen mobilapparat. Du kan beställa virusskyddet via vår kundbetjäning.

Frågor om medlemskap och andelar

Jag vill sälja LPOnet Osk Anl:s andel. Hur ska jag gå tillväga?

Du kan sälja anden på den privata marknaden. Säljkanaler är t.ex. lokaltidningarnas köp- och säljspalter, butikernas anslagstavlor, Facebook och andra internets säljkanaler.

Kan jag ge andelen som gåva?

Jo, andelen kan ges som gåva till en annan. Den som får gåvan bör komma till LPOnets kundbetjäning för att registrera andelen i sitt namn inom 6 månader från erhållandet av gåvan.

Var kan jag köpa LPOnets andel?

Du kan köpa en ny andel i LPOnets butik eller en sk. gammal andel på den privata marknaden.

Vad har jag för nytta av medlemskapet?

Om du har LPOnets tjänstepaket (t.ex. Fiber Hem eller FiberWebb), får du varje månad 20% rabatt på månadsavgiften. Dessutom får andelens ägare fiberanslutningens anslutningsavgift gratis (norm. 310 €). Medlemmar får även specialerbjudanden. Som andelsägare får du även delta i den årliga andelsstämman, och på så vis inverka på beslut gällande andelslaget.

När hålls andelsstämman?

LPOnets årliga andelsstämma hålls på våren. Möteskallelsen publiceras ett par veckor innan mötet i lokaltidningarna samt på LPOnets nätsidor. Alla medlemmar är välkomna på mötet. Man bör anmäla sig till mötet i förhand, enligt anvisningarna i möteskallelsen.

Frågor om fakturor och betalningen

Jag kan inte betala min faktura just på förfallodagen, kan jag flytta på betalningen?

Kontakta Ropo Capital och kom överens om betalningen, tel. 09 42461322. Tjänste tider må-fre 8-20, lö 10-15. E-post: lponet@ropocapital.fi

 

Ropo 24 / Ropo Online är i bruk 24/7 på adressen www.ropocapital.fi. Logga in med nätbankskoder.

Jag vill betala med e-faktura, hur gör jag det?

Om du i fortsättningen vill få räkningarna som e-faktura, bör du logga in till din egen nätbank och beställa LPOnets fakturor som e-faktura.

Kan jag få fakturorna per e-post?

Jo, du kan beställa fakturorna som pdf-bilaga till din e-post. Du kan vid behov även ta en pappersutskrift på fakturan. Om du vill beställa fakturorna till e-posten, meddela din e-postadress och kundnummer till adressen fakturering@lponet.fi.

Anvisningar

Fiberterminalernas anvisningar

Zhone 2424 snabbguide

Fiberterminal utan kabel-tv

 

 

Zhone 2424 kuitupäätekuva

LADDA BRUKSANVISNINGEN

EX400 snabbguide

Trådlös Wifi-router

LADDA BRUKSANVISNINGEN

Zhone 2727 snabbguide

 

 

Kabel-tv:n kommer via fiberterminalen:

LADDA BRUKSANVISNINGEN

Kabel-tv:n kommer via husbolagets RF-nät:

LADDA BRUKSANVISNINGEN

Zhone 2425A1 snabbguide

 

LADDA BRUKSANVISNINGEN

Zhone 2427 snabbguide

 

Zhone 2427 kuitupäätekuva

LADDA BRUKSANVISNINGEN

Sulo e-post

 

Frågor och problem angående Sulo e-posten:

Kolla först om du hittar svar på problemet i ofta ställda frågor (frågor om Sulo e-posten).
Om problemet inte löser sig, ta kontakt med vår kundbetjäning.

LPOnets kundbetjäning, tel. 019 505 8400 (må-fre 9-17)

kundbetjaning@lponet.fi

 

Så här tar du i bruk Sulo e-posttjänsten:

 

Börja med att skapa e-postadressen. Du behöver användarkoden och lösenordet, som du fick då du beställde tjänsten.

SÅ HÄR TAR DU SULO E-POSTEN I BRUK

F-Secure dataskydd

 

Installationsanvisningar och stödsida

 

Dataskyddstjänstens bruksrättigheter kan du hantera på sidan My F-Secure

Så F-Secures stödsidor kan du söka anvisningar och tips till olika situationer.

 

F-Secure SAFE-installationsanvisningar:

 

Anvisningar vid störningar

 

Gör en störningsanmälan, om det förekommer störningarl i LPOnets tjänster eller om saken gäller kabelskada.

 

Tel. 0800 915019 (24 h/dygn, samtalet är avgiftsfritt)

 

Lämna störningsanmälan >>

 

Innan du gör en störningsanmälan, kontrollera om problemet löser sig med tipsen nedan:

 

 • Kontrollera i störnings- och serviceavbrottsmeddelandena, om vi har informerat om större fel eller serviceavbrott.

 

 • Starta apparaterna på nytt. Stäng av fiberterminalen/modemet och apparaten i anknytning till dessa. Ta bort strömdelen ur väggkontakten för ca 30 sekunder, koppla strömdelen tillbaka och starta apparaterna på nytt.

 

 • Är problemet i det trådlösa nätet? Testa med att ansluta nätkabeln direkt till apparaten. Om problemet löser sig, är störningen i den trådlösa förbindelsen.

 

 • Beror internetproblemet på apparaten? Om internetförbindelsen fungerar i de andra apparaterna, är problemet troligtvis i apparaten, inte i internetförbindelsen.

Bredbandets hastighetstest

 

För att hastighetstestet ska ge ett så pålitligt resultat som möjligt, gör så här:

 

 • om möjligt, koppla datorn med nätkabel direkt till fiberterminalen, modemet eller datakontakten i väggen. Om du testar trådlöst, observera att det trådlösa närnätet (WLAN) kan sänka maximihastigheten märkbart. Även terminalapparaternas prestationsförmåga inverkar på mätresultatet.
 • stäng alla andra program och applikationer, som använder internet. Stäng även eventuella VPN-förbindelsen.
 • det pålitligaste resultatet får du genom att använda skilda hastighetstestapplikationer. T.ex. Speedtest by Ookla kan laddas till WindowsAndroid och Apple.
lponet-nopeustesti

Testa hastigheten

via internet

Ooklas hastighetstest