lponet-tuki

Stöd

Stöd

 

Här hittar du anvisningar och nyttig information om våra olika tjänster. Vi har även gjort en lista på ofta ställda frågor samt svar till dem.

 

Om du inte hittar svar på din fråga på denna sida, kontakta vår kundbetjäning.

 

Om du har apparatproblem, t.ex. din dator behöver service, erbjuder vi i samarbete med IT-Apu service- och stödtjänster för datorer och andra smartapparater. Läs mera här.

OFTA STÄLLDA FRÅGORANVISNINGARSULO E-POST
F-SECUREAnvisningar vid störningarBredbandets hastighetstest

Ofta ställda frågor

 

 

Frågor om bredband

Nätet verkar långsamt, vad kan jag göra?

Du kan testa anslutningens hastighet på adressen http://nopeustesti.lounea.fi/  Koppla datorn med kabel till fiberterminalen/modemet, för att få ett pålitligare resultat. Om förbindelsen är avsevärt långsammare än den beställda hastigheten, testa med att starta om datorn och fiberterminalen/modemet. Om detta inte hjälper, kontrollera om din fiberterminal har en nedan nämnd strömdel. Kontakta vid behov vår felanmälan, tel. 0800 915019 (gratis. Felanmälningar kan lämnas 24/7).

 

Felet kan bero på fiberterminalens strömdel:

LPOnets fiberkunder har i bruk olika modellers fiberterminalapparater och strömdelar. Vi har noterat, att vissa strömdelar kan efter en längre tids användning tappa effekt. Detta har orsakat i bredbandet nedsatt hastighet eller stora hastighetsväxlingar samt i tv-bilden pixelbildning. Om du har noterat i fiberbredbandet eller kabel-tv:n långvariga störningar, kontrollera om du har någondera av nedan nämnda strömdelar. Ta i så fall med strömdelen till vår butik, så får du en ny i stället.

 

 

Model: PS18K1201500E5:

 

ModelPS18K1201500E5

 

Model: S24B13-120A150-04:

 

ModelS24B13-120A150-04

Hur får jag ändrat på bredbandets hastighet?

Kontakta vår kundbetjäning.

Vilka VPI / VCI –värden bör anges till modemets inställningar i LPOnets bredbandsförbindelse?

VPI: 0

VCI: 100

Frågor om Sulo e-posttjänsten

Vilka är inkommande och utgående postens inställningar?

Server för inkommande post: mail.sulo.fi
Server för utgående post: smtp.sulo.fi

Hur loggar jag int till Sulo e-posten med webbläsare?

Logga in till webmail på adressen https://webmail.sulo.fi

Hur ändrar jag Sulo e-postens inställningar eller skapar nya adresser?

Du kan manövrera dina e-postkonton på adressen http://oma.sulo.fi Du behöver koder, som du har fått i samband med tjänstens beställning. Om du inte har koder, kontakta vår kundbetjäning.

Frågor om det trådlösa WiFi-nätet

Det trådlösa nätet fungerar inte överallt i mitt hem. Vad kan jag göra?

Det trådlösa nätets funktion beror på många olika faktorer. Det är bra att veta, att det  trådlösa nätet vanligtvis inte är lika snabbt, som det fasta nätet. WiFi-nätets hörbarhet lider av hinder, som är i vägen för signalen. Dylika hinder kan vara väggar, golvkonstruktioner eller exempelvis skåp och speglar. Signalen har speciellt svårt att tränga igenom  metall och betong samt tjocka sten- och tegelväggar. Dessutom kan WiFi-nätet ta störningar av olika elektroniska apparater, t.ex. digiboxar, hemteatrar, gråtalarm och trådlösa kameror. I höghus eller tätt bebodda bostadsområden kan även grannarnas trådlösa nät belasta och störa WiFi-nätet.

Placera basstationen rätt

Det lönar sig att placera WiFi-basstationen på en central och öppen plats, för att signalen ska sprida sig så vitt som möjligt i lägenheten.

Till en stor bostad flera basstationers Mesh-nät

I större bostäder och speciellt flervåningslägenheter når signalen inte överallt. I dessa fall lönar det sig att använda flera basstationer, varmed lägenhetens täckning blir bättre. Extra basstationer finns till salu i våra butiker.

Uppdatera apparater och drivrutiner – använd kabel om möjligt

Nyare apparater fungerar effektivare även i WiFi-nätet. Förbindelsen hastighet kan förbättras bl.a. genom att uppdatera datorns gamla WiFi-drivrutiner. Det lönar sig alltid att koppla spelkonsoler med kabel till nätet, för då fungerar spelandet bäst och det trådlösa nätet belastas inte heller onödigt.

Jag har en fiberterminal med WiFi och dessutom ett eget skilt WiFi-nät – bör fiberterminalens WiFi stängas av?

Fiberteminalens inbyggda WiFi kan ibland störa eller försvaga det andra WiFi-nätet. Om du vill, kan du begära att WiFi:n i fiberterminalen stängs av. Du kan inte stänga av fiberterminalens WiFi själv, utan detta görs av LPOnet. Kontakta i detta fall vår kundbetjäning.

Frågor om kabel-tv

TV-bilden har kontinuerligt störninga, vad ska jag göra?

Bildkvaliteten i kabel-tv:n är i allmänhet mycket god. Tillfälliga störningar kan ibland förekomma och om större fel meddelas på vår nätsida. Du kan meddela om störningar till det avgiftsfria numret 0800 915019 (öppen 24/7).

Långvariga störningar i tv-bilden kan t.ex. bero på en skadad eller dålig antennkabel. Det lönar sig att testa om problemet löser sig med att byta kabeln.

Felet kan även bero på fiberterminalens strömdel:

LPOnets fiberkunder har i bruk olika modellers fiberterminalapparater och strömdelar. Vi har noterat, att vissa strömdelar kan efter en längre tids användning tappa effekt. Detta har orsakar pixelbildning i tv-bilden sam i bredbandet nedsatt hastighet eller stora hastighetsväxlingar. Om du har noterat i kabel-tv:n långvariga störningar, kontrollera om du har någondera av nedan nämnda strömdelar. Ta i så fall med strömdelen till vår butik, så får du en ny i stället.

 

Model: PS18K1201500E5:

 

ModelPS18K1201500E5

 

 

Model: S24B13-120A150-04:

 

ModelS24B13-120A150-04

Min TV eller digibox hittar inte alla kanaler, vad kan jag göra?

Problemet löser sig vanligtvis genom att återhämta fabriksinställningarna och söka kanalerna på nytt. Noggrannade anvisningar finns i apparatens manual.

Vilka kanaler ser jag med TV-kortet?

Till TV-kortet kan du beställa alla betalkanaler som finns i vårt kabel-tv-nät. Med kortet ser du avgiftsfritt följande kanaler:

 

• Månadens bonuskanal

• FOX HD (kanalplats 32)

• National Geographic Channel HD (kanalplats 40)

HD-kanalerna kräver Cable Ready HD -TV/digibox. TV-kortet bör länkas med kortläsaren/digiboxen – detta sköts i vår kundbetjäning.

Jag fick ett nytt tv-kort, men de beställda kanalerna syns inte, vad ska jag göra?

Försäkra att kortet är svängt åt rätt håll i televisionens eller digiboxens kortläsare. Välj i apparaten någon av de beställda kanalerna och låt kanalen vara på utan att byta kanal (om den beställda kanalen inte syns i apparatens kanallista, sök kanalerna på nytt och återhämta vid behov fabriksinställningarna). Kanalerna börjar vanligtvis synas inom några minuter, men ibland kan det räcka upp till en timme innan kanalerna dyker upp.

HD-kanalerna syns inte med mitt TV-kort, vad kan jag göra?

TV-kortet bör länkas med digiboxen eller televisionens kortläsare. Meddela till vår kundbetjäning digiboxens / kortläsarens ID-nummer samt TV-kortets nummer, så länkar vi kortet. Kontrollera även att din TV/digibox stöder HD-sändningar, se Cable Ready HD –apparaternas lista på adressen www.testatutlaitteet.fi.

Hur beställer jag flera tv-kanaler, t.ex. C Mores eller Viasats kanaler?

Du kan beställa betalkanaler från kundbetjäningen eller via adressen www.omahallinta.fi (de behövliga koderna till självbetjäningsportalen får du från kundbetjäningen). Betalkanalerna öppnas till tv-kortet. Kontakta kundbetjäningen om du inte har ett tv-kort eller om tv-kortet inte är länkat med apparaten.

Hur får jag betalkanalerna även till hemmets andra TV?

Du kan beställa ett parallellkort och det önskade kanalpaketet via vår kundbetjäning.

Frågor om fiberanslutningens installation

Hur dras fiberkabeln in till egnahemshuset?

Vår nätplanerare är i kontakt med fiberanslutningens beställare för att gå igenom hur det lönar sig att dra fiberkabeln in till huset. I allmänhet grävs kabeln in i marken på tomtområdet, men kabeln kan även dras luftvägen till husets vägg. Om det finns ett färdigt rör i marken, kan detta utnyttjas i mån av möjlighet. Grävningen på tomtområdet ingår inte i installationsavgiften, men man kan beställa arbetet av LPOnet mot skild betalning. Tomtägaren kan även själv gräva kabeln i marken (i 50-70 cm:s djup och i 50 mm:s skyddsrör). Kabeln dras in till husets tekniska utrymme eller annan central plats, beroende på fastigheten.

Var installeras fiberterminalen?

Fiberterminalen är en centralenhet, vi vilken de beställda tjänsterna kommer till fastigheten. Fiberterminalen installeras i egnahemshus till husets tekniska utrymme eller till någon annan central plats. I husbolag installeras fiberterminalen ofta i lägenhetens vardagsrum nära televisionen. Det finns olika modeller på fiberterminalerna och den i bruk varande modellen beror på det beställda tjänstepaketet. Apparaten är ungefär lika stort som ett vanligt modem. Fiberterminalen är LPOnets egendom och LPOnet ansvarar även för apparatens underhåll.

Frågor om dataskydd

Behöver jag ett virusskyddsprogram, även om jag inte surfar på misstänksamma sidor?

Vi rekommenderar, att det alltid finns ett virusskyddsprogram. Virus och skadeprogram kan komma, förutom via internet, även via e-posten. F-Secures dataskydd skyddar även användandet av nätbanken och nätuppköp. Du kan beställa virusskyddet via vår kundbetjäning.

Behöver jag dataskydd till min smarttelefon?

Vi rekommenderar virusskydd även för telefonen. Virusskyddet skyddar även e-posten, som du läser via telefonen. F-Secures Skyddspaket kan även spåra en försvunnen eller stulen mobilapparat. Du kan beställa virusskyddet via vår kundbetjäning.

Frågor om medlemskap och andelar

Jag vill sälja LPOnet Osk Anl:s andel. Hur ska jag gå tillväga?

Du kan sälja anden på den privata marknaden. Säljkanaler är t.ex. lokaltidningarnas köp- och säljspalter, butikernas anslagstavlor, Facebook och andra internets säljkanaler.

Kan jag ge andelen som gåva?

Jo, andelen kan ges som gåva till en annan. Den som får gåvan bör komma till LPOnets kundbetjäning för att registrera andelen i sitt namn inom 6 månader från erhållandet av gåvan.

Var kan jag köpa LPOnets andel?

Du kan köpa en ny andel i LPOnets butik eller en sk. gammal andel på den privata marknaden.

Vad har jag för nytta av medlemskapet?

Om du har LPOnets tjänstepaket (t.ex. Fiber Hem eller FiberWebb), får du varje månad 20% rabatt på månadsavgiften. Dessutom får andelens ägare fiberanslutningens anslutningsavgift gratis (norm. 310 €). Medlemmar får även specialerbjudanden. Som andelsägare får du även delta i den årliga andelsstämman, och på så vis inverka på beslut gällande andelslaget.

När hålls andelsstämman?

LPOnets årliga andelsstämma hålls på våren. Möteskallelsen publiceras ett par veckor innan mötet i lokaltidningarna samt på LPOnets nätsidor. Alla medlemmar är välkomna på mötet. Man bör anmäla sig till mötet i förhand, enligt anvisningarna i möteskallelsen.

Frågor om fakturor och betalningen

Jag kan inte betala min faktura just på förfallodagen, kan jag flytta på betalningen?

Kontakta Ropo Capital och kom överens om betalningen, tel. 09 42461322. Tjänste tider må-fre 8-20, lö 10-15. E-post: lponet@ropocapital.fi

 

Ropo 24 / Ropo Online är i bruk 24/7 på adressen www.ropocapital.fi. Logga in med nätbankskoder.

Jag vill betala med e-faktura, hur gör jag det?

Om du i fortsättningen vill få räkningarna som e-faktura, bör du logga in till din egen nätbank och beställa LPOnets fakturor som e-faktura.

Kan jag få fakturorna per e-post?

Jo, du kan beställa fakturorna som pdf-bilaga till din e-post. Du kan vid behov även ta en pappersutskrift på fakturan. Om du vill beställa fakturorna till e-posten, meddela din e-postadress och kundnummer till adressen fakturering@lponet.fi.

Anvisningar

Fiberterminalernas anvisningar

Zhone 2424 snabbguide

Fiberterminal utan kabel-tv

 

 

Zhone 2424 kuitupäätekuva

LADDA BRUKSANVISNINGEN HÄR

Zhone 2727 snabbguide

 

 

Kabel-tv:n kommer via fiberterminalen:

LADDA BRUKSANVISNINGEN HÄR

Kabel-tv:n kommer via husbolagets RF-nät:

LADDA BRUKSANVISNINGEN HÄR

Zhone 2427 snabbguide

 

Zhone 2427 kuitupäätekuva

LADDA BRUKSANVISNINGEN HÄR

Sulo e-post

 

Frågor och problem angående Sulo e-posten:

 

Tel. 019 505 8444 (lna/mta. LPOnet betalar serviceavgiften som nämns i samtalets början)

 

Vard. 9-22, lö 10-16

apua@sulo.fi

Så här tar du din Sulo e-post i bruk

F-Secure dataskydd

 

Installationsanvisningar och stödsida

 

Dataskyddstjänstens bruksrättigheter kan du hantera på sidan My F-Secure

Så F-Secures stödsidor kan du söka anvisningar och tips till olika situationer.

 

F-Secure SAFE-installationsanvisningar:

 

Anvisningar vid störningar

 

Gör en störningsanmälan, om det förekommer störningarl i LPOnets tjänster eller om saken gäller kabelskada.

 

Tel. 0800 915019 (24 h/dygn, samtalet är avgiftsfritt)

 

Lämna störningsanmälan >>

 

Innan du gör en störningsanmälan, kontrollera om problemet löser sig med tipsen nedan:

 

  • Kontrollera i störnings- och serviceavbrottsmeddelandena, om vi har informerat om större fel eller serviceavbrott.

 

  • Starta apparaterna på nytt. Stäng av fiberterminalen/modemet och apparaten i anknytning till dessa. Ta bort strömdelen ur väggkontakten för ca 30 sekunder, koppla strömdelen tillbaka och starta apparaterna på nytt.

 

  • Är problemet i det trådlösa nätet? Testa med att ansluta nätkabeln direkt till apparaten. Om problemet löser sig, är störningen i den trådlösa förbindelsen.

 

  • Beror internetproblemet på apparaten? Om internetförbindelsen fungerar i de andra apparaterna, är problemet troligtvis i apparaten, inte i internetförbindelsen.

Bredbandets hastighetstest

 

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt, koppla datorn med nätkabel direkt till fiberterminalen/modemet och stäng alla andra applikationer som använder internet. Observera att bl.a. de i bruk varande terminalapparaterna inverkar på resultatet.

lponet-nopeustesti

Bredbandets hastighetstest

KONTROLLEERA TILLGÄNGLIGHETEN