Stödet för Windows 7 upphör 14.1.2020 – uppdatera din dator till Windows 10

Om du har Windows 7 i din dator, lönar det sig nu att uppdatera till Windows 10, så att dina filer hålls skyddade och du kan använda nättjänsterna smidigt. Upphörandet av stödet i Windows 7 innebär, att Microsoft ej längre erbjuder säkerhetsuppdateringar eller programkorrigeringar, programuppdateringar eller tekniskt stöd i problemfall. Du kan nog fortsätta användningen av Windows 7, men utan ständiga program- och skyddsuppdateringar ökar risken för virus och skadeprogram. Även användandet av banktjänsterna kan försvåras.

Om du behöver hjälp med uppdateringen av operativsystemet, kan du kontakta LPOnet. IT-Apu uppdaterar din dator för 99 euro, och du kan fortsätta använda datorn tryggt. (OBS! De äldsta Windows 7 -datorerna kan ej uppdateras.)