Eurosport-kanalerna fungerar igen normalt

Felet som orsakade störningar på Eurosport-kanalerna 29.6. har åtgärdats och kanalerna fungerar igen normalt.