Störningsmeddelande 7.7. Kabelskada i Borgå Järnböle

I Borgå Järnböle har skett kabelskada. Repareringsarbetena har påbörjats. Arbetet förutsätter att primärkabeln brästs av för en stund, varmed tjänsterna inte kan användas. Vi beklagar störningen.