Sulo e-posttjänstens web-mail användargränssnitt förnyas 5.5.

Det blir nu framåt smidigare att använda Sulo-epost via webmail, eftersom användargränssnittet förnyas. Den grafiska förnyelsen förbättrar och förenklar nyttjandet av e-posttjänsten, speciellt med mobila apparater, som smarttelefoner och pekplattor. Förnyelsen sker torsdagen 5.5.2022.

Du kan använda Sulo e-posten med webbläsare på adressen https://webmail.sulo.fi.  Du loggar in med dina egna e-postkoder. Via webmailen kan du använda e-posten även från andra apparater än din hemapparat. Det lönar sig att spara Webmail-adressen i favoriterna, så att användningen är enklare i fortsättningen.