Tillfälligt avbrott i fibertjänsterna i Forsby, Lovisa torsdag 8.4. klo 7-12

Vi förbättrar fibernätet i Forsby, Lovisa. De luftburna kablarna saneras till jordkablar i samarbete med elbolaget. Detta orsakar avbrott i fibernätets tjänster, dvs fiberbredbandet och kabel-tv. Detta sker på torsdag 8.4 under förmiddagen mellan kl 7-12. Vi beklagar eventuella tillfälliga olägenheter som fibernätets sanering orsakar för våra kunder.