Serviceavbrottsmeddelande: Uppdateringar i bredbandshastigheterna orsakar avbrott i bredbandsanslutningarna i maj-juni

Vi höjer hastigheterna i vissa fiberanslutningar på hela vårt verksamhetsområde i maj och juni. Hastigheterna höjs i etapper enligt olika områden och arbetet kommer att orsaka ett (1) kort avbrott i alla konsumentbredband och vissa företagsbredband. Avbrottet sker på morgonen mellan kl. 6-7. Om förbindelsen inte fungerar automatiskt efter uppdateringen, omstarta fiberterminalen genom att lösgöra strömkabeln. Uppdateringsarbetet görs vardagar fr.om. 12.5. och arbetet blir färdigt i juni. Vi beklagar den eventuella störningen.

Vi har informerat per e-post de kunder, vars bredbandshastighet stiger.