lponet-ehdot

Villkor, tjänstebeskrivningar och prislistor

Allmänna villkor

 

Allmänna avtalsvillkor:

 

Nätneutralitet:

 

Specialvillkor för leveransgränssnitt:

Tjänsternas specialvillkor, tjänstebeskrivningar och prislistor

Sulo Trådnummer

 

Tjänstebeskrivning

 

Prislistor

Brebandets tilläggshastigheter i husbolag

 

När fiberkabeln kommer ända in till husbolagets lägenheter (i varje lägenhet finns LPOnets fiberterminal):

 

När fiberkabeln kommer till husbolagets husfördelning/källare:

Övriga prislistor

 

Fiberförbindelse till egnahemshus och parhuslägenheter installations- och anslutningsavgiftsprislista

 

Åtgärdsavgifter (installationsavgifter, avgifter och ersättningar i anknytning till avtalsvillkoren, faktureringstillägg, indrivningsavgifter etc.)

 

Pris på andel i LPOnet Osk Anl (andelslagets medlemskap)