lponet-verkkotunnus

Förbindelser mellan verksamhets-

punkter och distansjobb

lponet

Förbindelser mellan verksamhetspunkter och distansjobb

 

Vi förenar närnäten i ditt företags olika verksamhetspunkter till ett dataskyddat stängt företagsnät. Trots avstånden finns all behövlig information genast tillhanda för varje anställd.

 

De datasäkra distansförbindelselösningarna möjliggör smidigt jobbande även på längre avstånd. Enskilda distansarbetare kommer via den skyddade förbindelsen till företagets gemensamma server och filer lika smidigt som i verksamhetspunktens närnät.

TA KONTAKT