LPOnet - toimipisteet

Förbindelser mellan verksamhetspunkter

och flexjobb

lponet

Förbindelser mellan verksamhetspunkter och flexjobb

 

Vi förenar närnäten i ditt företags olika verksamhetspunkter till ett dataskyddat stängt företagsnät. Trots avstånden finns all behövlig information genast tillhanda för varje anställd.

De datasäkra distansförbindelselösningarna möjliggör smidigt jobbande även på längre avstånd. Enskilda distansjobbare kommer via den skyddade förbindelsen till företagets gemensamma server och filer lika smidigt som i verksamhetspunktens närnät.

TA KONTAKT