lponet

LPOnet

lponet

Företaget

 

 

Vi är ett växande andelslag, som ägs av våra kunder – ortens invånare och företag. Vi har en lång tradition som ett telefonandelslag, men är en totalt förnyad fibernätsoperatör samt en telekommunikations-, Internet-, TV- och ICT-tjänsteerbjudare.

 

Vi bygger den modernaste teleinfran – optiskt fibernät – på vårt område. Vi erbjuder de bästa telekommunikationstjänsterna och skapar grund för all telekommunikation.

 

Vi erbjuder den bästa betjäningen, lokalt! Undersökningar visar att vi betjänar bättre. Av våra kunder är nio av tio nöjda med våra fibertjänster och våra kunder rekommenderar oss dubbelt mera än på servicebranschen i allmänhet. Vi är en effektiv och modern operatör, som satsar på den modernaste teknologin, kontinuerliga utvecklingen av tjänsteutbudet och verksamheten, samt i utvecklandet av organisationen och företagets Vinnarkultur.

 

Vi gör Östnyland till digitidens bästa område att bo och driva företag i! Vi är en betydande operatör, som investerar i Östnylands konkurrenskraft och i byggandet av telenät.

 

Vi verkar i Lovisa, Borgå, Lappträsk, Mörskom och Sibbo. Våra kundbetjäningspunkter finns i Lovisa och Borgå.

 

Vi är medlem i Finnet-förbundet https://www.finnet.fi/

TA KONTAKT

Organisation och styrelse

 

 

LPOnets ledningsgrupp

Jani Alho
produktionsdirektör
tel. 019 505 8217
mobiltel. 044 505 8217
jani.alho@lponet.fi

Gustaf Forsberg
verkställande direktör
tel. 019 505 8250
mobiltel. 044 505 8250
gustaf.forsberg@lponet.fi

Mats Åminne 
direktör, försäljning och marknadsföring
tel. 019 505 8211
mobiltel. 044 505 8211
mats.aminne@lponet.fi

Styrelsemedlemmar

 

Styrelsemedlemmarna väljs enligt andelslagets stadgar i andelsstämman. Medlemmarnas verksamhetsperiod är tre år.

 

  • Mats Lobbas, ordförande
  • Ylva Pallas, viceordförande
  • Arto Henriksson
  • Hannu Krook
  • Johan Nyholm
  • Paavo Sistola
  • Anne Vanhala

Bokslut

 

Bokslutsdokumenten:

 

 

Översikt över verksamheten 2019.

LPOnets historia

 

LPOnets rötter sträcker sig till år 1931, då Lovisa Telefonandelslag grundades. När bolaget grundades, fungerade på orten redan ett annat konkurrerande telefonbolag, Lovisa Telefon & Elektricitets Aktiebolag, grundat år 1888. På den närvarande landsbygden fanns även ett tredje telefonbolag, grundat år 1926, Östra Nylands Telefonandelslag. Konkurrensläget ledde till, att Lovisa år 1931 fick t.o.m. två av landets första moderna automatiserade telefoncentraler. Lovisa var således före många andra städer i utvecklingen, bl.a. den mycket större grannstaden Borgå.

 

LPOnet är föregångare även i dag. LPOnet beslöt år 2007 att bygga ett heltäckande fibernät på sitt traditionella trådtelefonverksamhetsområde. År 2014 offentliggjorde LPOnet  sin plan om att ersätta det gamla trådtelefonnätet helt med fiber före utgången av år 2020. År 2017 upphörde LPOnet med sina trådtelefontjänster, troligtvis som det första traditionella telefonbolaget i världen, och år 2019 har LPOnet överfört hela sin affärsverksamhet på optisk fiber, likväl troligtvis som det första traditionella telefonbolaget i världen.