Microsoft 365 – jobba smidigt oberoende av plats

Office 365 är nu Microsoft 365, med samma bekanta egenskaper

 

Microsoft 365 erbjuder verktygen för effektivt arbete och tryggt distansjobb. Diskussioner, samtal, videomöten och samarbete sker i realtid, vare sig du jobbar på distans eller är på arbetsplatsen. Med Microsoft 365 får du i samma paket e-posttjänsten, delade kalendrar, samtals- och videokonferenstjänsten, lagringsutymme samt de bekanta Office-programmen.

 

Microsoft 365 -applikationerna fungerar i molnet, varmed ditt företags alla uppgifter är tillgängliga smidigt och tryggt, oberoende tid och plats – både med datorer och mobilapparater. Microsoft 365 -paketen finns i tre olika versioner enligt behov. Paketen faktureras behändigt på månadsfaktureringen. Det är enkelt att uppdatera paketen då företaget växer eller behoven ändras.

I paketen, som LPOnet erbjuder, får du ibruktagningen och kundstödet på finska. Dataskyddet uppfyller EU:s strikta dataskyddsstandard.

 

Vilket paket passar ditt företag bäst? Se paketinnehållen nedan.

Microsoft 365 Business Basic

(tidigare Office 365 Business Essentials)

 

E-posttjänst för företagsbruk och delade kalendrar, som fungerar med alla apparater, var och när som helst – dessutom verktyg för konferens- och teamarbete.

 

 • Outlook e-posttjänst, med 50 Gb e-postlåda för varje användare samt delade kalendrar
  – synkronisering av e-post, kalendrar och kontaktuppgifter i alla apparater i realtid
  – kalendrarna kan delas inom företaget bland kollegorna – du kan se vem som är ledig eller upptagen
 • Office Online – hantera Office-filer i webbläsaren i realtid samtidigt med andra
  – innehåller även Office-applikationernas mobilversioner för fem telefoner och fem tabletter per användare
 • Teams – videokonferenser och snabbmeddelanden
  – organisering av nätkonferenser och videosamtal med upp till 300 användare
  – teamets diskussioner, möten, filer och applikationer på ett ställe, för att underlätta upprätthållandet av kontakter och sambruket
 • OneDrive-lagringsutrymme – 1 TB per användare
  – en koncentrerad lagringsplats för arbetsfiler
  – filerna, som är lagrade i OneDrive, är tillgängliga nästan var som helst med olika apparater
  – filerna kan delas inom organisationen och med utomstående personer, och till varje fil kan skilt anges läs- och ändringsrättigheter
 • SharePoint lösningen för innehållshantering och samarbete
  – med hjälp av SharePoint kan organisationerna skapa sidor, och använda detta som en trygg plattform till att spara, organisera och dela information. Filerna är tillgängliga nästan med vilken apparat som helst.
 • Planner till att organisera och planera uppgifter
 • Forms till att samla respons av kunder och arbetare
 • Finskspråkig ibruktagning och kundstöd
 • Högklassigt dataskydd. Tjänsten uppfyller EU:s strikta dataskyddsstandard.

 

Produktkort (pdf):
Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Standard

(tidigare Office 365 Business Premium)

 

Alla Office-verktyg, som ditt företag behöver, var som helst och när som helst. Med en enda månadsavgift.

 

 • Office programpaketens fullständiga versioner för alla apparater – datorer, smarttelefoner och tabletter
  – Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
  – varje användare kan installera egna applikationer i fem PC- eller Mac -datorer, fem smarttelefoner och fem tabletter (iOS och Android-4)
  – alltid de nyaste tillgängliga versionerna av Office-applikationerna
  – Office-filernas bearbetning lyckas även i nätet i realtid med vem som helst och var som helst
 • Outlook e-posttjänst, med 50 Gb e-postlåda för varje användare samt delade kalendrar
  – synkronisering av e-post, kalendrar och kontaktuppgifter i alla apparater i realtid
  – kalendrarna kan delas inom företaget bland kollegorna – du kan se vem som är ledig eller upptagen
 • Teams – videokonferenser och snabbmeddelanden
  – organisering av nätkonferenser och videosamtal med upp till 300 användare
  – teamets diskussioner, möten, filer och applikationer på ett ställe, för att underlätta upprätthållandet av kontakter och sambruket
 • OneDrive-lagringsutrymme – 1 TB per användare
  – en koncentrerad lagringsplats för arbetsfiler
  – filerna, som är lagrade i OneDrive, är tillgängliga nästan var som helst med olika apparater
  – filerna kan delas inom organisationen och med utomstående personer, och till varje fil kan skilt anges läs- och ändringsrättigheter
 • SharePoint lösningen för innehållshantering och samarbete
  – med hjälp av SharePoint kan organisationerna skapa sidor, och använda detta som en trygg plattform till att spara, organisera och dela information. Filerna är tillgängliga nästan med vilken apparat som helst.
 • Planner till att organisera och planera uppgifter
 • Forms till att samla respons av kunder och arbetare
 • Bookings online-tidsbokningssystem till att reservera och hantera mötestider
 • Finskspråkig ibruktagning och kundstöd
 • Högklassigt dataskydd. Tjänsten uppfyller EU:s strikta dataskyddsstandard.

 

Produktkort (pdf):

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Apps for Business

(tidigare Office 365 Business)

 

Fullständigt Office-programpaket, som alltid är á jour, inklusive mobila appar för tabletter och telefoner, samt mycket lagringsutrymme. Med en enda månadsavgift.

 

 • Office programpaketens fullständiga versioner för alla apparater – datorer, smarttelefoner och tabletter
  – Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
  – varje användare kan installera egna applikationer i fem PC- eller Mac -datorer, fem smarttelefoner och fem tabletter (iOS och Android-4)
  – alltid de nyaste tillgängliga versionerna av Office-applikationerna
  – Office-filernas bearbetning lyckas även i nätet i realtid med vem som helst och var som helst
 • OneDrive-lagringsutrymme – 1 TB per användare
  – en koncentrerad lagringsplats för arbetsfiler
  – filerna, som är lagrade i OneDrive, är tillgängliga nästan var som helst med olika apparater
  – filerna kan delas inom organisationen och med utomstående personer, och till varje fil kan skilt anges läs- och ändringsrättigheter
 • Finskspråkig ibruktagning och kundstöd
 • Högklassigt dataskydd. Tjänsten uppfyller EU:s strikta dataskyddsstandard.

 

Produktkort (pdf):

Microsoft 365 Apps for Business