lponet-valokuitu

Fiber är överlägsen beträffande

hastighet och funktionssäkerhet

Varför optisk fiber?

 

I optisk fiber överförs internet- och tv-innehåll via fiberkabel med ljusets hastighet – dataöverföringskapaciteten är i sin egen klass. Med fiber får du en supersnabb och funktionssäker förbindelse både till hem och företag.

 

  • Överlägsen förbindelse beträffande hastighet och dataöverföringskapacitet
  • En förbindelse räcker för hela familjens behov
  • Säkerställer fungerande förbindelser i årtionden framåt
  • Den fasta fiberförbindelsen höjer värdet på fastigheten

 

LPOnet har över 5000 enligt undersökning nöjda fiberkunder. LPOnets fibernät täcker i dag nästan hela Lovisa samt delar av Borgå, Mörskom och Lappträsk. Vi utvidgar fibernätet hela tiden enligt efterfrågan och möjlighet. I Borgå bygger vi fibernät enligt fiberprojekt, läs mera.

 

Om det ännu inte finns fibernät på ditt område, kontakta LPOnet och fråga om möjligheterna att få fiber till din adress. Kontrollera möjligheten att få fiber till din adress nedan.

Kunderna berättar sina

Se videon

erfarenheter om fiber

kuitusaatavuus

Fibertillgänglighet

Kontrollera bor du på fibernätsområdet

Kolla här
kuitusaatavuus

Kontrollera bor du på fibernätområdet

KOLLA HÄR

Vad kostar fiberanslutningen till egnahemshus?

 

Installationsavgift

 

Installationsavgiften täcker fiberkabelns installationskostnader. Avgiften varierar beroende på område och innehåller:

 

  • Grävningsarbeten och övriga kabelinstallationsarbeten ända till tomtgränsen

 

  • Fiberförbindelsens koppling till kopplingspunkten

 

  • Fiberkabelns och fiberterminalens installation i fastigheten

 

Mot skild betalning görs grävning av fiberkabeln på tomten ända till fastigheten samt eventuella ändringsarbeten i det interna nätet. Du kan även själv sköta grävningsarbetet på tomten. Installationsavgiftens arbetskostnader i fastigheten berättigar till hushållsavdrag.

 

På detta vis deltar även samhället i kostnaderna av den snabba förbindelsen.

Prislistor på installationsavgift enligt område

 

Område 1 gäller tätt bebyggda nybyggesområden, områden 2-4 gäller stads- och glesbygdsområden. I Borgå finns skild prislista för Nyckelfärdig installation samt Emsalö-prislista, som gäller hela Emsalö i Borgå. Fråga vår kundbetjäning till vilket område din adress hör. 

Område 1 Installations- och anslutningsavgiftOmråde 2 Installations- och anslutningsavgiftOmråde 3 Installations- och anslutningsavgiftOmråde 4 Installations- och anslutningsavgiftEmsalö Installations- och anslutningsavgiftBorgå Nyckelfärdig installations- och anslutningsavgift

Fiberanslutningens pris

 

Installationsavgift

 

Installationsavgiften täcker fiberkabelns installationskostnader. Avgiften varierar beroende på område och innehåller:

 

  • Grävningsarbeten och övriga kabelinstallationsarbeten ända till tomtgränsen

 

  • Fiberförbindelsens koppling till kopplingspunkten

 

  • Fiberkabelns och fiberterminalens installation i fastigheten

 

Mot skild betalning görs grävning av fiberkabeln på tomten ända till fastigheten samt eventuella ändringsarbeten i det interna nätet. Du kan även själv sköta grävningsarbetet på tomten. Installationsavgiftens arbetskostnader i fastigheten berättigar till hushållsavdrag.

 

På detta vis deltar även samhället i kostnaderna av den snabba förbindelsen.

Prislistor per område:

 

Område 1 gäller tätt bebyggda nybyggesområden, områden 2-4 gäller stads- och glesbygdsområden. I Borgå finns skild prislista för Nyckelfärdig installation samt Emsalö-prislista, som gäller hela Emsalö i Borgå. Fråga vår kundbetjäning till vilket område din adress hör.

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 EmsalöBorgå Nyckelfärdig

Anslutningsavgift

 

Förutom installationsavgiften debiteras dessutom en anslutningsavgift, som är 310 €. Då man ansluter sig till fibernätet, lönar det sig samtidigt att bli medlem i LPOnet Osk Anl, för anslutningsavgiften är 0 € för medlemmar. Medlemmen får dessutom varje månad 20 % rabatt på fibertjänstepaketets månadsavgift

 

Så här anhåller du om medlemskap >>

 

Ta kontakt så berättar vi mera!

TA KONTAKT
Suomi_Tarvitsee_Kuitua_kuva_logolla
LÄS MERA HÄR

”En snabb och funktionssäker internet- och dataförbindelse börjar redan vara en grundförutsättning i moderna hem och företag. Enligt min erfarenhet vid fastighetsförsäljning, så ökar en optisk fiberanslutning fastighetens värde och köpintresset växer.”

 

Risto Volanen, TJ, Kiinteistötoimisto – Fastighetsbyrå Pasi Volanen Oy

”Av LPOnets fiberkunder är nio av tio nöjda med tjänsten.”

 

Kundnöjdhetsundersökningar åren 2013, 2014, 2016 och 2018

 

Taloustutkimus Oy

”En fast fiberoptisk anslutning är det överlägsna alternativet vad gäller hastighet och funktionssäkerhet. Den räcker till alla nuvarande och framtida Internet-tjänster, och kommer att göra det i minst 50 år framåt.”

 

Källa: Kommunikationsministeriet, Snabbare på webben -broschyr