lponet-medialle

För median

Mediainfon

 

Våra nyaste mediainfon finns på denna sida.

Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 9.5.2023 Lovisa stad har profilerat sig som en barnvänlig och företagspositiv kommun. Detta syns på olika sätt i vardagen. Det senaste exemplet på detta, är samarbetet med det lokala...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 22.3.2023   LPOnet har tillsammans med Finnet-förbundet och andra aktörer inom optisk fiber räknat kolfotavtrycket för optisk fiber. Uträkningen gjordes av undersökningsföretaget Green Carbon. Enligt en av Finnet-förbundet precis...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 8.3.2023   Efter ett rekordartat installationsår 2021 var det lugnare på fiberinstallationsfronten under våren 2022. Våren var även annars utmanande p.g.a. den allt hårdare konkurrensen, tjänstemannastrejken samt komponentbristen, som...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 5.1.2023   Aamos Group har i över 20 år tillsammans med lokala AN-tjänster, nationellt skolat mänskor i karriärsutvecklings-, arbetssöknings-, telekommunikations- och digitala färdigheter. Därtill har bolaget i Mörskom och...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 20.12.2022 Kirnujen Asunnot Oy i Askola har genomfört en offentlig anbudstävling gällande bredbandstjänster. Avtalet gäller 95 bostäder i 9 olika fastigheter, som finns i kyrkbyn och i Monby. Andelslaget...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Nya områden blir färdiga hela tiden   På grund av den stora efterfrågan har det lokala kundägda LPOnet Anl gjort byggnadsbeslut för optiskt fibernät i hela Vårberga området i Borgå....

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon

Mediainfo 15.3.2022   Under 90-årsjubileumsåret fortsatte LPOnet strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Första ICT-tjänsterna för företag lanserades och målet är att utöka...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon

Det östnyländska telekommunikationsbolaget LPOnet har sedan år 2008 byggt optiskt fibernät och erbjudit fibernätets tjänster i Östra Nyland. LPOnet är marknadsledare i fiberanslutningar i Östra Nyland. I dag täcker fibernätet...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 9.11.2021   LPOnet och finska bolaget Sovelto, som erbjuder inlärningstjänster i arbetslivet, har ingått avtal som möjliggör kontinuerlig inlärning för LPOnets kunder. Sovelto Easy -tjänsten ökar produktiviteten och välbefinnandet...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

LPOnet har valt diplomingenjör Ilari Anttila till ny verkställande direktör. Anttila börjar i tjänsten 1.12.2021. LPOnet började söka en ny verkställande direktör i somras, då den nuvarande verkställande direktören Gustaf...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

LPOnet har börjat söka en ny verkställande direktör då den nuvarande verkställande direktören Gustaf Forsberg slutar vid årets slut. Forsberg har varit verkställande direktör sedan år 2007. Orsaken till Forsbergs...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Brunberg har tagit i bruk LPOnets optiska fiberanslutning och datakommunikationstjänster. Den optiska fiberanslutningen och tjänsterna anskaffades för att tjäna företagets operativa verksamhet samt Brunbergs nya Fabriksbutik som öppnades i maj....

Läs mera
Mediainfon

Finländare som använde mobila dataanslutningar hade dubbelt mer nätverksstörningar än de som använde fiber, säger en färsk undersökningsom utförts av Finnet-gruppen. Nätverksstörningar framkommer speciellt hos dem, som bor på landsbygden....

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon

Finnet-gruppens färska undersökning berättar att den största delen av de finländare som nu arbetar på distans, i fortsättningen tänker göra det oftare än de gjorde under tiden innan coronapandemin. Av...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

LPOnet fortsatte strategienligt med utvidgandet av det optiska fibernätet i Lovisa, Borgå, Lappträsk och Mörskom. Som ett nytt strategiskt fokus påbörjades satsningar på affärsverksamhet inom ICT-tjänster för företag. Koncernstrukturen inom...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon

BORGÅ, ÖSTNYLAND Haaga-Helia och företag i Borgå startade i början av augusti ett omfattande samarbete, som nu har slutförts. I det vällyckade projektet verkade uppdragsgivaren LPOnet samt reklambyrån Storymaster och...

Läs mera
Mediainfon

Telekomföretagen, som hör till Finnet-förbundet, har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets...

Läs mera
Mediainfon

Mediainfo 5.10.2020 Kulturhuset Grand och LPOnet har avtalat om att uppdatera Grand-husets datakommunikationsförbindelser till optisk fiber. DataPartner, som är inhyrd i Grand har likaså skaffat sig en egen optisk fiberanslutning....

Läs mera
Mediainfon

– ”Det, att man ger studerandena så här mycket resurser till projektet, är utmärkt”   Studeranden i Haaga-Helia Borgå förverkligar tillsammans med lokala företag omfattande marknadsföringskampanjer om fibernät. Resultaten på...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 16.3.2020   LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber – medlemsantalet ökade rekordartat   LPOnet nådde på senhösten 2019 en betydande milstolpe i och med avvecklandet av de...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 9.12.2019 LPOnet har helt övergått till optisk fiber Den koppartrådsbaserade telefonnätsverksamhet som började år 1931 är för LPOnets del helt över då de sista ADSL-anslutningarna i kopparnätet har stängts...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 8.4.2019 LPOnets affärsverksamhet inom optisk fiber fortsatte växa år 2018 och antalet optiska fiberanslutningar var vid slutet av året nästan 5000. ”Den 5000:e optiska fiberanslutningen installerades nu på aprildagen...

Läs mera