lponet-medialle

För median

Mediainfon

 

Våra nyaste mediainfon finns på denna sida.

Aktuellt, Mediainfon

Telekomföretagen, som hör till Finnet-förbundet, har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon

Mediainfo 5.10.2020 Kulturhuset Grand och LPOnet har avtalat om att uppdatera Grand-husets datakommunikationsförbindelser till optisk fiber. DataPartner, som är inhyrd i Grand har likaså skaffat sig en egen optisk fiberanslutning....

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

– ”Det, att man ger studerandena så här mycket resurser till projektet, är utmärkt”   Studeranden i Haaga-Helia Borgå förverkligar tillsammans med lokala företag omfattande marknadsföringskampanjer om fibernät. Resultaten på...

Läs mera
Aktuellt, Mediainfon, Uutiset

Mediainfo 21.9.2020   Det östnyländska telekommunikationsbolaget LPOnet har sedan år 2008 byggt optiskt fibernät i Borgå och erbjuder idag optiska fiberanslutningar till tusentals Borgå-hushåll. Optisk fiber har byggts ut och...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 30.9.2019 LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu LPOnet och IT-Apu har ingått ett samarbetsavtal om att erbjuda service-, stöd-...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 16.3.2020   LPOnet övergick år 2019 helt till optisk fiber – medlemsantalet ökade rekordartat   LPOnet nådde på senhösten 2019 en betydande milstolpe i och med avvecklandet av de...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 9.12.2019 LPOnet har helt övergått till optisk fiber Den koppartrådsbaserade telefonnätsverksamhet som började år 1931 är för LPOnets del helt över då de sista ADSL-anslutningarna i kopparnätet har stängts...

Läs mera
Mediainfon

MEDIAINFO 8.4.2019 LPOnets affärsverksamhet inom optisk fiber fortsatte växa år 2018 och antalet optiska fiberanslutningar var vid slutet av året nästan 5000. ”Den 5000:e optiska fiberanslutningen installerades nu på aprildagen...

Läs mera