lponet-medialle

För median

Mediainfon

 

Våra nyaste mediainfon finns på denna sida.

Mediainfo 9.12.2019

 

LPOnet har helt övergått till optisk fiber – de sista ADSL-bredbandsanslutningarna upphörde

 

Läs infot här

 


 

Mediainfo 30.09.2019

 

LPOnet utvidgar utbudet på service-, stöd- och installationstjänster för datorer och smartterminaler i samarbete med IT-Apu

 

Läs infot här

 


 

 

Mediainfo 8.4.2019

 

Efterfrågan på optisk fiber i Östra Nyland ökar – Redan 5000 hushåll och företag har skaffat sig LPOnets optiska fiberanslutning

 

Läs mediainfot här