Så installerades fiber till familjen Penttinens egnahemshus i Borgå

Familjen Penttinen, som bor i Borgå Hammars hade länge haft problem med dåliga nätförbindelser och svag tv-signal. Familjens ungdomar sysslade också med nätspel och till det räckte inte bandbredden.

Man ville ha ändring i saken, och när LPOnet erbjöd fiberanslutningar till området, beslöt familjen att grabba tag i möjligheten. Fiberns hastighet påverkas t.ex. inte av grannars nätanvändning, för varje fiberkund får tillgång till sin egen förbindelse som inte påverkas av andra. Fibern är också en hållbar lösning på sikt med tanke på de ständigt växande dataöverföringsbehoven.

Installationen av fibern inleddes med att föra kabeln till fastigheten. Familjen överraskades av hur enkelt och snabbt grävarbetet utfördes, ingen stor grävmaskin användes utan kabeldiket grävdes och täcktes prydligt utan att lämna några fula spår.

 

 

Som följande anlände LPOnet:s montör för att utföra själva fiberanslutningsarbetet. Kabeln ytmonterades till den vägg där genomföringen skulle göras. Montören och familjen gick noggrant igenom var fibermodemet optimalt skulle placeras inomhus och där gjordes genomföringen. Ett nätt litet hål, och fibern var inomhus på rätt ställe. Hålet isolerades ännu så, att regnvattnet inte hamnar in i väggkonstruktionerna.

 

 

Efter detta monterades det snyggt designade modemet i omedelbar anslutning till en av husets delningsdosor. Då kunde modemet direkt anslutas till fastighetens befintliga tv-kabelnät. Familjen Penttinens hus är i flera våningar och därför installerades också ett s.k. mesh-nät. Det innebär ett par stiliga trådlösa delningsenheter som garanterar att wifi-nätet fungerar i hela huset. Godnatt till det krånglande nätet!

 

Två timmar efter att LPOnet:s montör anlänt kunde man följa med störningsfria HD-tv-sändningar och njuta av snabbt nät i hela huset. Man behövde inte ens städa efter montören, så prydligt utfördes installationen.

 

 

 

Se i videon, hur installeringen gick till

 

Är du intresserad av fiber?

 

Kolla möjligheten att få fiber till din adress här.